Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Žiadne produkty v košíku.

Zdravie iba z prírodných zdrojov!

13 skorých príznakov Parkinsonovej choroby

24.10.2020

Charakteristickými znakmi Parkinsonovej choroby sú chvenie, pomalé a tuhé pohyby. Malé zmeny v pohyboch a správaní človeka môžu signalizovať nástup Parkinsonovej choroby pred diagnostikovaním.

Parkinsonova choroba je porucha nervového systému, ktorá postihuje asi 1 percento (1) ľudí vo veku 65 rokov a starších. Príznaky sa zvyčajne vyvíjajú pomaly počas niekoľkých rokov. Spočiatku môžu byť jemné, takže včasné príznaky sa dajú ľahko prehliadnuť.

Ak si niekto všimne príznaky Parkinsonovej choroby, mal by zvážiť kontaktovanie svojho lekára so žiadosťou o ďalšie informácie. Včasná liečba môže zlepšiť dlhodobý stav stavu.

V tomto článku sa venujeme 13 skorým príznakom Parkinsonovej choroby.

Otrasy

Mnoho zdravotníckych pracovníkov považuje chvenie za kľúčový charakteristický znak Parkinsonovej choroby. Otrasy zahŕňajú trvalé šklbanie alebo trasenie rúk, nôh alebo brady.

Chvenie spojené s Parkinsonovou chorobou sa nazýva „kľudové chvenie“. To znamená, že otrasy sa zastavia, keď človek použije postihnutú časť tela.

Otrasy sú veľmi jemné, keď sa objavia prvýkrát. V tejto fáze je človek, ktorý otrasy zažíva, zvyčajne jediný, kto si ich všimne. Otrasy sa budú s progresiou ochorenia postupne zhoršovať.

Otrasy sa zvyčajne objavujú na jednej strane tela a neskôr sa šíria do ďalších častí tela.

Ťažkosti s chôdzou

Jemné zmeny v chôdzi môžu byť skorým príznakom Parkinsonovej choroby.

Niekto, kto má Parkinsonovu chorobu, môže chodiť pomaly alebo pri chôdzi ťahať nohy. Mnohí to označujú ako „miešaciu chôdzu“.

Osoba môže kráčať nepravidelným tempom, náhle alebo rýchlejšie alebo pomalšie alebo meniť dĺžku svojho kroku.

Stiesnený alebo malý rukopis

Mikrografia je porucha, ktorá zahŕňa neobvykle malý alebo stiesnený rukopis.

Lekári spájajú mikrofotografie so zdravotnými stavmi, ktoré ovplyvňujú nervový systém, alebo s neurodegeneratívnymi poruchami, ako je Parkinsonova choroba.

Strata čuchu

Hyposmia nastáva, keď niekto stratí čuchové schopnosti. Toto sa tiež nazýva čuchová dysfunkcia. Strata čuchu je pomerne častým príznakom, ktorý postihuje 70–90 percent ľudí s Parkinsonovou chorobou (2).

Strata čuchu je jedným z najvýraznejších príznakov Parkinsonovej choroby, ktorá nesúvisí s pohybom. Môže sa objaviť niekoľko rokov predtým, ako choroba ovplyvní pohyb človeka.

Ľudia, ktorí majú hyposmiu ako príznak Parkinsonovej choroby, môžu mať:

 • otupený čuch
 • ťažkosti s detekciou zápachu
 • ťažkosti s identifikáciou pachov
 • ťažkosti s rozpoznaním rozdielu medzi pachmi

Lekári používajú na diagnostiku hyposmie testy na identifikáciu pachu, presnosť týchto testov sa však veľmi líši.

Hyposmia nemusí vždy znamenať, že niekto má Parkinsonovu chorobu. Čuch človeka sa môže meniť z mnohých dôvodov, napríklad z dôvodu veku, fajčenia alebo vystavenia pôsobeniu chemikálií. Hyposmia je tiež príznakom iných zdravotných stavov, vrátane Alzheimerovej choroby a Huntingtonovej choroby.

Problémy so spánkom

Parkinsonova choroba môže vážne ovplyvniť schopnosť človeka spať. Ľudia, ktorí majú Parkinsonovu chorobu, sa môžu stretnúť so širokou škálou príznakov spojených so spánkom, vrátane:

 • nespavosť
 • nadmerná denná únava
 • narkolepsia
 • spánkové apnoe
 • nočné mory
 • nekontrolované alebo sporadické pohyby počas spánku

Zlá rovnováha

Parkinsonova choroba sa špecificky zameriava na nervové bunky nazývané bazálne gangliá, ktoré sa nachádzajú hlboko v mozgu. Nervy bazálnych ganglií riadia rovnováhu a flexibilitu, takže akékoľvek poškodenie týchto nervov môže narušiť rovnováhu človeka.

Lekári používajú na posúdenie rovnováhy osoby test nazývaný ťahový test. Ťahový test spočíva v tom, že zdravotnícky pracovník jemne potiahne plecia osoby dozadu, kým nestratí rovnováhu, a zaznamená, ako dlho im trvá, kým ju znovu získajú.

Zdraví jedinci sa zotavia po jednom alebo dvoch krokoch (3), zatiaľ čo ľudia s Parkinsonovou chorobou môžu na dosiahnutie úplnej rovnováhy podniknúť vyšší počet menších krokov.

Bradykinéza

Bradykinéza je pojem, ktorý znamená pomalosť alebo absenciu pohybu.

Bradykinéza spôsobuje rôzne príznaky, napríklad stuhnutie končatín a pomalé pohyby. Osoba, ktorá má bradykinézu, môže chodiť pomalšie alebo môže mať ťažkosti so začatím pohybu.

Niektorí ľudia, ktorí majú tento príznak, si ho môžu nesprávne vysvetliť ako svalovú slabosť. Tento príznak však nemá vplyv na svalovú silu.

Maskovanie tváre

Mimika zahŕňa veľa jemných a zložitých pohybov svalov. Ľudia s Parkinsonovou chorobou majú často zníženú schopnosť mimiky. Toto sa nazýva maskovanie tváre.

Maskovanie tváre súvisí s bradykinézou. Tvárové svaly sa pohybujú pomalšie alebo tuhšie ako zvyčajne. Ľudia, ktorí majú maskovanie tváre, sa môžu javiť ako prázdni alebo bez emócií, hoci ich schopnosť cítiť emócie nie je narušená. Maskovanie tváre môže tiež spôsobiť, že niekto bude mrkať pomalšie.

Osoba s maskovaním tváre môže mať ťažkosti s komunikáciou s ostatnými, pretože zmeny výrazov tváre sú menej nápadné ako obvykle.

Hlasové zmeny

Zmeny hlasitosti a kvality hlasu človeka sú ďalším skorým znakom Parkinsonovej choroby.

Zmeny hlasu môžu zahŕňať hovorenie jemnejším tónom alebo začatie rozprávania s obvyklou hlasitosťou, potom je hlas mäkší alebo slabne.

V iných prípadoch môže človek stratiť obvyklú zmenu hlasitosti a tónu hlasu, takže sa hlas javí monotónny.

Ohnutý alebo zhrbený postoj

Ľudia, ktorí majú Parkinsonovu chorobu, si môžu všimnúť zmeny v držaní tela v dôsledku iných príznakov ochorenia, ako je napríklad svalová rigidita.

Ľudia prirodzene stoja tak, aby sa ich váha rovnomerne rozložila na nohy. Ľudia, ktorí majú Parkinsonovu chorobu, sa však môžu začať ohýbať dopredu, vďaka čomu budú vyzerať zhrbení alebo sklonení.

Zápcha

Zápcha je častým problémom, ktorý môže mať celý rad príčin. Zápcha je jedným z najbežnejších nemotorických príznakov spojených s Parkinsonovou chorobou. Takmer u 25 percent ľudí (4) s týmto ochorením sa objaví zápcha skôr, ako sa u nich prejavia motorické príznaky.

Psychologické príznaky

Parkinsonova choroba môže vážne ovplyvniť psychickú pohodu človeka. Toto ochorenie znižuje prirodzenú hladinu dopamínu v tele, čo môže spôsobiť zmeny nálady a správania.

Niektoré psychologické príznaky spojené s Parkinsonovou chorobou zahŕňajú:

 • depresiu
 • úzkosť
 • psychózu
 • demenciu
 • zmätok
 • ťažkosti s plánovaním alebo organizáciou
 • znižujú schopnosť riešiť problémy

Chudnutie

Ľudia s Parkinsonovou chorobou môžu zaznamenať mierny až stredný úbytok hmotnosti z niekoľkých dôvodov.

Chvenie a iné motorické príznaky spojené s Parkinsonovou chorobou môžu zvýšiť prirodzenú energetickú potrebu tela. Nemotorické príznaky, ako je strata čuchu, depresia alebo problémy s trávením, môžu spôsobiť, že ľudia budú jesť menej, čo môže mať za následok chudnutie.

Zhrnutie

Parkinsonovu chorobu je ťažké diagnostikovať, najmä v skorších štádiách. Je to preto, že príznaky sú jemnejšie a sporadickejšie. Vedieť, aké príznaky sa majú hľadať, môže povzbudiť ľudí, aby vyhľadali lekársku pomoc skôr, ako ochorenie pokročí.

Medzi skoré príznaky Parkinsonovej choroby patria:

 • trasenie
 • ťažkosti s chôdzou
 • stiesnený alebo malý rukopis
 • strata čuchu
 • problémy so spánkom
 • zlá rovnováha
 • bradykinéza
 • maskovanie tváre
 • zmeny hlasu
 • zhrbený alebo zhrbený postoj
 • zápcha
 • psychologické príznaky
 • strata váhy

Mať tieto príznaky nemusí vždy znamenať, že človek má Parkinsonovu chorobu. Ľudia nad 60 rokov by mali zvážiť rozhovor so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak sa u nich vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov.

Včasná diagnostika vedie k skoršej liečbe, ktorá môže zlepšiť celkovú kvalitu života človeka.

 

© AUTORSKÉ PRÁVA K ČLÁNKU VYHRADENÉ. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIS NATURA s.r.o.

 

Referencie:

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4244792/
2. https://www.dovepress.com/httpswwwdovepresscomspotlight-on-olfactory-dysfunction-in-parkinsons-peer-reviewed-fulltext-article-JPRLS
3. https://www.journalofparkinsonsdisease.com/retropulsion-test-good-evaluation-postural-instability-parkinson%E2%80%99s-disease
4. https://www.nature.com/articles/s41598-017-16790-8

Našli ste nejakú chybu? Dajte nám vedieť!

  menu