Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Žiadne produkty v košíku.

Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Ako demencia ovplyvňuje spánok (a ako ho zvládnuť)

28.05.2024

Poruchy spánku, ako je nespavosť a nadmerná denná ospalosť, sú bežné u ľudí s demenciou. Symptómy sa môžu zhoršovať s progresiou demencie.

Keď máte vy alebo váš blízky demenciu, môžete si všimnúť, že spánok je náročnejší, ako býval. Nie je to vaša predstavivosť. Je to bežný vedľajší účinok stavu.

Ľudia s demenciou však môžu podniknúť kroky na zlepšenie spánku a viac odpočinku, ktorý potrebujú. Viac odpočinku sa môže premietnuť do menšieho počtu nehôd, pádov a celkovo do lepšej nálady.

Tu je dôvod, prečo demencia ovplyvňuje spánok a čo s tým môžete urobiť.

Prečo demencia ovplyvňuje spánok?

Kvalita spánku často klesá u ľudí vo veku 55 rokov a starších (1) a demencia to môže zhoršiť.

Demencia mení spôsob, akým váš mozog funguje a spôsob, akým reguluje spánok. Väčšina dospelých potrebuje spať 7 až 8 hodín (2) každú noc, ale demencia môže sťažiť dosiahnutie tohto množstva. Alebo môžete spať príliš veľa v nesprávny čas.

Demencia zasahuje do vašich telesných hodín, ktoré regulujú váš spánok na základe množstva prítomného prirodzeného svetla a vašich bežných denných aktivít. Demencia tiež spôsobuje, že ste menej citliví na spánkový tlak (1), potrebu spať potom, čo ste sa zobudili.

Vaše telesné hodiny a spánkový tlak zvyčajne spolupracujú, aby vám pomohli dosiahnuť dobrý a pravidelný spánok. Ale pri demencii tieto funkcie nefungujú správne a vyskytujú sa problémy so spánkom.

Ako rôzne typy demencie ovplyvňujú spánok?

Ako demencia ovplyvňuje váš spánok, môže závisieť od typu demencie, ktorú máte. Niektoré z bežných typov demencie spojené s poruchami spánku zahŕňajú (3):

 • Alzheimerova choroba (ktorá spôsobuje 60 % až 80 % (4) všetkých demencií)
 • Demencia Lewyho telieskami (LBD), vrátane demencie pri Parkinsonovej chorobe
 • frontotemporálna demencia (FTD)
 • vaskulárna demencia

Podľa prehľadu z roku 2023 (5) boli poruchy spánku najčastejšie u ľudí s LBD, pričom približne polovicu z nich ich postihli . Na rozdiel od toho asi jedna tretina ľudí s FTD alebo vaskulárnou demenciou a jedna štvrtina ľudí s Alzheimerovou chorobou hlásila poruchy spánku.

Výskum spája vyššie uvedené demencie s niekoľkými poruchami spánku, vrátane:

 • nadmerná denná ospalosť
 • nespavosť
 • spánkové poruchy dýchania, ako je obštrukčné spánkové apnoe
 • porucha spánkového správania s rýchlym pohybom očí (REM)
 • syndróm nepokojných nôh
 • halucinácie

Preskúmajme niektoré z nich podrobnejšie.

Demencia a nadmerný spánok

Ospalosť počas dňa je bežná u starších dospelých, najmä u tých, ktorí majú určité typy demencie.

Štúdia z roku 2019 (6) zistila, že ľudia s LBD mali viac ako dvakrát vyššiu pravdepodobnosť dennej ospalosti ako ľudia s Alzheimerovou chorobou alebo FTD.

Nadmerná denná ospalosť je často spôsobená zlým nočným spánkom. Okrem toho môže denná ospalosť spôsobiť, že ľudia s týmito stavmi si počas dňa viac zdriemnu, čo ešte viac sťaží spánok v noci.

Odporúčania odborníkov na zvládanie dennej ospalosti zahŕňajú (3):

Demencia a nespanie

Ľudia s demenciou často pociťujú nespavosť, bežnú poruchu spánku, ktorá sťažuje zaspávanie, zotrvanie v spánku alebo oboje. Nespavosť môže spôsobiť úzkosť, podráždenosť, depresiu alebo nedostatok energie. Môže to tiež sťažiť koncentráciu.

Príčiny nespavosti u ľudí s demenciou zahŕňajú (7):

 • iné zdravotné problémy, ako sú problémy s dýchaním alebo močením
 • stavy duševného zdravia, ako je depresia alebo úzkosť
 • bolesť
 • vedľajšie účinky liekov

Lekári sa môžu pokúsiť nájsť a liečiť základnú príčinu nespavosti. Môžu tiež odporučiť (3):

 • melatonín
 • lieky ako trazodón alebo mirtazapín (Remeron)
 • svetelná terapia
 • vyhýbanie sa kofeínu a alkoholu
 • vyhýbanie sa spánku počas dňa
 • denná fyzická aktivita

Demencia a spánkové poruchy dýchania

Vedci odhadujú, že 70 % až 80 % (8) ľudí s demenciou má spánkové apnoe, čo je stav, pri ktorom sa vaše dýchanie zastavuje a začína počas spánku. Zdá sa, že spánkové apnoe sa zhoršuje aj s progresiou demencie. Môže tiež prispieť k nespavosti a dennej ospalosti.

Zvládnutie spánkového apnoe zvyčajne zahŕňa použitie prístroja na kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách (CPAP). Okrem zlepšenia nálady a spánku môže CPAP podľa výskumu z roku 2023 (9) zlepšiť aj kogníciu u ľudí s demenciou.

Demencia a porucha správania v REM spánku

REM je fáza spánku, v ktorej sa zvyčajne vyskytuje snívanie. Dostatok REM spánku je kľúčom k tomu, aby ste sa cítili dobre oddýchnutí. Pri poruche správania pri REM spánku (RBD) sa vaše svaly neuvoľňujú tak, ako by mali, a môžete vykonávať rôzne pohyby zo svojich snov, vrátane mávania, udierania alebo kopania.

RBD je zriedkavé, postihuje asi 1 % (10) ľudí. Ale je to oveľa bežnejšie (11) u ľudí s demenciou, najmä LBD.

Okrem užívania melatonín môže byť užitočné aj "stráženie miestnosti", v ktorej spíte. Odborníci tiež odporúčajú vyhýbať sa antidepresívam, kofeínu a čokoláde. Lekár môže tiež predpísať klonazepam (Klonopin).

Tipy pre lepší spánok s demenciou

 • Liečte základné stavy
 • Zostaňte zapojení do zábavných aktivít
 • Získajte dostatok prirodzeného svetla
 • Zostaňte aktívni počas dňa pre lepší odpočinok v noci
 • Držte sa ďalej od kofeínu, cigariet a alkoholu
 • Skráťte čas strávený pred obrazovkou na konci dňa
 • Relaxujte pred spaním
 • Praktizujte dobré spánkové návyky (nazývané aj spánková hygiena)

Demencia a západ slnka

Západ slnka alebo „syndróm západu slnka“ je názov pre skupinu symptómov, ktoré postihujú niektorých ľudí s demenciou neskoro popoludní a do noci. Výskumníci nevedia, čo to spôsobuje, ale pravdepodobne to súvisí so zmenami v mozgu súvisiacimi s demenciou.

Sundownerov syndróm môže spôsobiť, že sa hneváte, kričíte, robíte alebo hovoríte nevhodné veci alebo zažívate nepokoj, zvyčajne večer alebo neskôr.

Príznaky západu slnka zahŕňajú (12):

 • zmätok
 • agitácia
 • nepokoj
 • halucinácie
 • nespavosť
 • putovanie
 • kričanie

Najlepší spôsob, ako zvládnuť západ slnka, je nájsť a liečiť základnú príčinu, praktizovať dobré spánkové návyky a plánovať ich. Odborníci, ako napríklad Národný inštitút pre starnutie (13) a Alzheimerova asociácia (12), navrhujú nasledovné:

 • Naplánujte si dôležité stretnutia na skorší deň
 • Vyhnite sa vytváraniu príliš plného rozvrhu
 • Vytvorte si pokojné prostredie
 • Urobte si podvečer relax
 • Urobte si obed ťažší a večeru ľahšiu
 • Prejdite sa
 • Prediskutujte problém so svojím lekárom

Spôsobuje zlý spánok demenciu?

Zlý spánok môže mať príčinnú súvislosť s demenciou.

Štúdia z roku 2023 (14) zistila, že dospelí starší ako 65 rokov s nespavosťou mali o 51 % vyššie riziko vzniku demencie. Autori štúdie citovali niekoľko predchádzajúcich štúdií, ktoré tiež našli súvislosť medzi nekvalitným spánkom a rizikom rozvoja demencie.

Napríklad štúdia z roku 2017 (15) zistila súvislosť medzi poruchami spánku a hromadením beta-amyloidných plakov u mladých dospelých. Takéto nahromadenie je bežné v mozgoch ľudí s Alzheimerovou chorobou.

Práve teraz neexistuje žiadny liek na demenciu a problémy so spánkom, ktoré spôsobuje. Špecifické príznaky spánku a ich závažnosť môžu závisieť od typu demencie. Napríklad nadmerná denná ospalosť je bežnejšia najmä u ľudí s demenciou s Lewyho telieskami.

Môžete podniknúť kroky na zlepšenie kvality spánku a uľahčenie zaspávania. Liečba základnej príčiny je najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiť, po ktorej nasledujú zmeny životného štýlu, ktoré podporujú dobré spánkové návyky.

 

© AUTORSKÉ PRÁVA K ČLÁNKU VYHRADENÉ. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIS NATURA s.r.o.

 

Referencie

1. https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/symptoms-and-diagnosis/sleep
2. https://medlineplus.gov/healthysleep.html
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5910033/
4. https://www.cdc.gov/aging/dementia/index.html
5. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163722002240
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6709580/
7. https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/2021-03/534LP%20Understanding%20sleep%20problems.pdf
8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5910033/#:~:text=An%20estimated%2070%20to%2080%25%20of%20people%20with%20dementia%20may%20have%20sleep%20apnea
9. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S138994572201245X
10. https://academic.oup.com/sleep/article/41/2/zsx197/4690595
11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534239/
12. https://www.alz.org/help-support/caregiving/stages-behaviors/sleep-issues-sundowning
13. https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-changes-behavior-and-communication/tips-coping-sundowning
14. https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(23)00009-0/fulltext
15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28304302/

Našli ste nejakú chybu? Dajte nám vedieť!

  menu