Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Žiadne produkty v košíku.

Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Depresia u detí

27.02.2023

Môžu deti naozaj trpieť depresiou?

Áno. Depresia u detí je iná ako klasické „blues“ alebo každodenné emócie, ktoré dieťa prežíva, keď rastie. Len preto, že je dieťa smutné, to ešte neznamená, že on či ona trpí depresiou. Ak ale smútok pretrváva, alebo má rušivé správanie, ktoré narušuje klasické sociálne činnosti, záujmy, školskú prácu alebo rodinný život, môže ísť o príznaky depresívnej choroby. Pamätajte si, že hoci je depresia vážna choroba, je liečiteľná.

Ako môžem zistiť, či má moje dieťa depresiu?

Známky a príznaky depresie u detí zahŕňajú:

 • Podráždenosť alebo zlosť.
 • Pretrvávajúci pocit smútku alebo beznádeje.
 • Stránenie sa kontaktu s ľuďmi.
 • Zvýšená citlivosť na odmietnutie.
 • Zmeny chuti do jedla – buď zvýšená alebo znížená.
 • Zmeny v spánku – nespavosť alebo nadmerné spanie.
 • Hlasné výbuchy alebo plač.
 • Problémy s koncentráciou.
 • Únava alebo nedostatok energie.
 • Sťažovanie sa na fyzické problémy (ako bolesti brucha alebo hlavy), ktoré nereagujú na liečbu.
 • Znížená schopnosť zapájať sa pri akciách alebo aktivitách doma alebo s priateľmi, v škole, mimoškolských aktivitách a pri ďalších koníčkoch alebo záujmoch.
 • Pocity bezcennosti alebo viny.
 • Poruchy myslenia alebo sústredenia.
 • Myšlienky na smrť alebo samovraždu.

Nie všetky deti majú všetky tieto symptómy. V skutočnosti, väčšinou sa u nich prejavia rôzne príznaky v rôznom čase a v rôznom prostredí. Hoci niektoré deti môžu ďalej normálne fungovať v danej štruktúre prostredia, väčšina detí s výraznou depresiou trpí viditeľnou zmenou v správaní v spoločnosti, stratou záujmu o školu, zlými výkonmi v škole alebo zmenu vzhľadu. Deti tiež môžu začať brať drogy alebo konzumovať alkohol, najmä, ak sú staršie ako 12 rokov.

Hoci relatívne zriedka u detí mladších ako 12 rokov, sú u detí zaznamenané pokusy o samovraždu – a môžu tak robiť impulzívne, najmä keď sú rozrušené alebo nahnevané. U dievčat sú síce častejšie pokusy o samovraždu, ale u chlapcov pokusy o samovraždu častejšie končia smrťou. Deti z rodín, kde sa pácha násilie, pije sa alkohol alebo sú vystavené fyzickému či sexuálnemu zneužívaniu, častejšie trpia depresívnymi príznakmi a sú vystavené väčšiemu riziku samovraždy.

Ktoré deti trpia depresiou?

Okolo 2,5 % detí v USA trpí depresiou. Depresia je výrazne častejšia u chlapcov vo veku do 10 rokov, ale vo veku do 16 rokov je vyšší výskyt u dievčat.

Bipolárna porucha je častejšia u dospievajúcich ako u detí, ale bipolárna porucha u detí je závažnejšia ako u dospievajúcich. Môže sa vyskytovať s - alebo byť prekrytá poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), obsedantno-kompulzívnou poruchou (OCD) alebo poruchou správania (CD).

Čo spôsobuje depresiu u detí?

Ako u dospelých, aj u detí môže byť depresia spôsobená ľubovoľnou kombináciou faktorov, ktoré sa týkajú fyzického zdravia, životných udalostí, rodinnou anamnézou, životným prostredím, genetickou zraniteľnosťou a biochemickými poruchami. Depresia nie je prechodná nálada, ani to nie je stav, ktorý sa pominie bez vhodnej liečby.

Môže sa depresii u detí predísť?

Deti s rodinnou anamnézou depresie sú vystavené väčšiemu riziku, že ony samé prepadnú depresii. U deti, ktoré majú rodičov s depresiou, sa môžu príznaky depresie vyvinúť skôr ako u detí, ktorých rodičia problémy s depresiou nemajú. Deti z neusporiadaných alebo konfliktných rodín alebo deti a dospievajúci, ktorí pijú alkohol alebo berú drogy, majú tiež vyššie riziko depresie.

Ako sa depresia diagnostikuje u detí?

Ak symptómy depresie u Vašich detí pretrvávajú dlhšie ako dva týždne, mali by ste s dieťaťom navštíviť lekára, aby ste mali istotu, že symptómy nemajú pôvod iba vo fyzických ťažkostiach a uistiť sa, že Vaše dieťa bude vhodne liečené. Odporúča sa tiež konzultácia s odborníkom na mentálne ochorenia, ktorý sa špecializuje na deti.

Hodnotenie duševného zdravia by malo obsahovať pohovor s vami (rodič alebo ten, kto sa o dieťa stará) a vašim dieťaťom, podobne aj ďalšie nevyhnutné psychologické testy. Informácie od učiteľov, kamarátov a spolužiakov tiež môžu pomôcť pri preukazovaní, že tieto príznaky sú dlhotrvajúce a prebiehajú počas rôznych aktivít a sa líšia od predchádzajúceho správania.

Neexistujú žiadne špecifické testy - lekárske alebo psychologické – ktoré môžu jasne preukázať, že ide o depresiu, ale pomôcky ako dotazníky (pre dieťa a rodičov) spolu s osobnými informáciami môžu veľmi pomôcť pri diagnostike depresií u detí.

Aké sú možnosti liečby?

Možnosti liečby depresie u detí sú podobné tým pre dospelých, vrátane psychoterapie (konzultácie) a liekov. Úloha rodiny a prostredia, v ktorom dieťa žije, je iná ako pri liečbe dospelého. Detský lekár môže najprv odporučiť psychoterapiu a zvážiť antidepresívne lieky ako ďalšiu možnosť v prípade, že sa stav viditeľne nezlepší. Najlepšie štúdie k dnešnému dňu naznačujú, že kombinácia psychoterapie a liekov je najefektívnejší prostriedok liečenia depresie.

Štúdie dokazujú, že antidepresívum Prozac je účinným prostriedkom v liečbe detí a dospievajúcich. Liek je oficiálne uznaný FDA pre liečbu depresie u detí vo veku 8-18 rokov.

Liečba detí s bipolárnou poruchou

Deti s bipolárnou poruchou sú zvyčajne liečené psychoterapiou a kombináciou liekov, väčšinou antidepresív a stabilizátorov nálady.

Antidepresíva u detí s bipolárnou poruchou treba užívať opatrne, pretože môžu vyvolať záchvaty manického správania alebo hyperaktivity.

FDA upozorňuje, že antidepresíva môžu zvýšiť riziko samovražedných myšlienok a správania u detí a dospievajúcich s depresiou a inou psychiatrickou poruchou. Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky, konzultujte ich s lekárom.

Dlhodobá perspektíva

Štúdie preukázali, že prvá depresia u detí sa objavuje čoraz v mladšom veku. Rovnako ako u dospelých, môže sa opäť prejaviť neskôr v živote. Depresia sa často prejavuje popri iných fyzických chorobách v rovnakom čase. A keďže štúdie tiež ukázali, že depresia môže predchádzať ďalším závažnejším mentálnym chorobám neskôr v živote, diagnóza a včasná liečba a starostlivé sledovanie, sú kľúčové.

Ako rodič, niekedy je jednoduchšie nepriznať si, že dieťa trpí depresiou. Môžete odložiť hľadanie pomoci u psychológa, najmä kvôli postoju okolia k duševným chorobám. Je ale veľmi dôležité pre vás – rodiča – rozumieť depresii a uvedomiť si dôležitosť liečby, aby sa dieťa mohlo ďalej fyzicky a duševne zdravo vyvíjať. Je tiež dôležité hľadať informácie o budúcich možných účinkoch depresie, ktoré sa u dieťaťa môžu prejaviť v dospievaní a v dospelosti.

Varovné príznaky

Rodičia by si mali dať pozor predovšetkým na známky, ktoré indikujú, že u ich dieťaťa sa prejavuje riziko samovraždy.

Varovné signály u dieťaťa zahŕňajú:

 • Veľa depresívnych symptómov (zmena v jedení, spaní, aktivitách).
 • Sociálna izolácia.
 • Rozprávanie o samovražde, beznádeji a bezmocnosti.
 • Zvýšené pútanie pozornosti, nežiaduce chovanie (sexuálne/prejavy).
 • Správanie dieťaťa spojené so zvýšeným rizikom.
 • Časté nehody.
 • Zneužívanie návykových látok.
 • Zameriavanie sa na morbídne alebo negatívne témy.
 • Rozprávanie o smrti a umieraní.
 • Častý plač alebo naopak znížený prejav emócií.
 • Darovanie osobných vecí.

 

© AUTORSKÉ PRÁVA K ČLÁNKU VYHRADENÉ. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIS NATURA s.r.o.

Našli ste nejakú chybu? Dajte nám vedieť!

  menu