Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Žiadne produkty v košíku.

Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Depresia u teenagerov

28.03.2023

Rozmýšľali ste niekedy, či za vašim podráždeným alebo nešťastným teenagerom nestojí depresia? Samozrejme, každý teenager je občas nešťastný. A keď sa pridajú ku všetkým ostatným zmenám ešte hormonálne zmätky, je jednoduché pochopiť, prečo sú ich nálady také rozkolísané. Napriek tomu, výskumy ukazujú, že každý ôsmy teenager trpí depresiou. Depresia sa ale dá liečiť, podobne ako všetky vážne problémy, ktoré sú s ňou spojené. Takže, ak je váš teenager nešťastný dlhšie ako dva týždne, alebo sa u neho či u nej objavujú ďalšie príznaky depresie, je čas vyhľadať pomoc odborníka.

Prečo mávajú adolescenti depresiu?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže teenager podliehať depresii. Napríklad, u teenagera sa rozvinie pocity bezcennosti a neverí si v škole. Výkony v škole, postavenie medzi rovesníkmi, sexuálna orientácia alebo rodinný život majú veľký účinok na to, čo cítia. Niekedy môže byť depresia dôsledkom environmentálneho stresu. Ale nech už je dôvod akýkoľvek, keď priatelia alebo rodina, prípadne veci, ktoré ho väčšinou bavia, nepomáhajú zlepšiť stavy smútku a citovej izolácie, je tu dobrý dôvod na depresiu u teenagera.

Aké sú symptómy depresie u teenagerov?

Deti s depresiou často viditeľne zmenia svoje myslenie a správanie. Môžu stratiť motiváciu, stiahnuť sa, po príchode zo školy sa zatvárajú vo svojej izbe alebo vo svojej izbe trávia dlhé hodiny.

Deti s teenagerskou depresiou môžu nadmerne veľa spať, zmeniť svoje stravovacie návyky a môžu dokonca začať vykazovať trestnú činnosť ako šoférovať pod vplyvom alkoholu alebo kradnúť v obchodoch. Tu je niekoľko ďalších znakov depresie u adolescentov, hoci niektoré sa môžu objaviť a iné nie:

 • apatia,
 • sťažovanie sa na bolesti, vrátane hlavy, brucha, krížov alebo na únavu,
 • ťažkosti so sústreďovaním sa,
 • problémy s rozhodovaním,
 • nadmerný alebo nevhodný pocity viny,
 • nezodpovedné správane, napr. zabúdanie na povinnosti, meškanie do školy, chodenie poza školu,
 • strata chuti do jedla, prípadne prejedanie, ktoré majú za následok stratu hmotnosti alebo zabúdanie,
 • posadnutosť smrťou a umieraním,
 • rebelantské správanie,
 • smútok, úzkosť, pocity beznádeje,
 • neschopnosť spánku v noci a potom spanie v priebehu dňa,
 • zhoršené známky,
 • užívanie alkoholu a drog a promiskuitné sexuálne správanie,
 • stránenie sa kamarátov.

Môže depresia vychádzať z rodiny?

Áno. Depresia, ktorá väčšinou začína vo veku 15-30 rokov, môže niekedy vychádzať z rodiny. Teenegerská depresia častejšie vzniká u dospievajúcich, ktorí majú depresiu v rodine.

Ako sa teenegerská depresia diagnostikuje?

Neexistujú žiadne špecifické lekárske testy, pomocou ktorých sa dá stanoviť depresia. Lekári to zisťujú pomocou rozhovorov, prípadne psychologických testov s teenagermi, rozhovormi s členmi ich rodiny, učiteľmi alebo rovesníkmi.

Závažnosť teenegerskej depresie a riziko samovraždy sa určujú na základe vyhodnotenia týchto rozhovorov. Odporúčania o liečbe sa tiež určuje podľa nich na základe zozbieraných údajov.

Lekár zisťuje tiež príznaky ďalších potenciálnych psychiatrických porúch, napríklad úzkosť, užívanie návykových látok, prípadne iné komplexné formy depresie ako bipolárna porucha (manicko-depresívne ochorenie) alebo psychóza. Lekár tiež posúdi u teenegera riziko samovraždy alebo seba-poškodzovania. Výskyt pokusov o samovraždu a seba-poškodzovanie je častejšie u žien ako u mužov, kým počet dokonaných samovrážd je vyšší u mužov. Najzraniteľnejšou skupinou na dokonanú samovraždu je veková skupina 18 – 24 ročných.

Ako sa teenegerská depresia lieči?

Existuje celý rad metód používaných na liečbu depresie, vrátane liekov a psychoterapie. Rodinná terapia môže pomôcť, ak problém teenagerskej depresie začína niekde v rodine. Teenager tiež bude potrebovať podporu rodiny, pomoc učiteľov pri problémoch v škole alebo s rovesníkmi. Niekedy je pre teenagerov pri vážnych stavoch potrebná hospitalizácia.

Lekár najlepšie určí druh liečby vhodný pre duševné zdravie.

FDA varuje, že antidepresíva môžu, v zriedkavých prípadoch, zvýšiť riziko sebevražedného úmyslu a sebevražedného správania u detí a dospievajúcich s depresiou a inými psychiatrickými poruchami. Používanie antidepresív u mladších pacientov preto treba dôsledne sledovať a pokračovať v sledovaní aj po ukončení liečby. Ak máte otázky k tomuto problému, kontaktujte lekára.

Je medicínska liečba depresie účinná aj pri teenagerská depresii?

Áno. Veľké množstvo výskumov preukazuje, že medicínska liečba depresie zmierňuje príznaky aj u teenagerov. Jedna kľúčová nedávna štúdia, financovaná Národným inštitútom pre duševné zdravie, preskúmala 3 rôzne prístupy liečby dospievajúcich pri miernej až ťažkej depresii:

 • Jeden z prístupov bolo používanie antidepresívneho lieku Prozac, ktorý FDA schválila pre pediatrických pacientov vo veku 8-18 rokov.
 • Druhá liečba sa uskutočnila pomocou kognitívno-behaviorálnej terapie (CBT), ktorá pomáha teenagerom rozpoznať a zmeniť negatívne vzory myslenia, ktoré môžu zvyšovať symptómy depresie.
 • Pri treťom postupe bola použitá kombinácia liečby liekmi a kognitívno-behaviorálnej terapie CBT.

Na konci 12-týždňovej štúdie vedci zistili, že takmer traja zo štyroch pacientov, ktorí dostali kombinovanú liečbu – lieky a psychopterapia - sa výrazne zlepšili. Viac ako 60 % detí, ktoré brali Prozak, sa stav zlepšil. Ale štúdia tiež potvrdila, že kombinácia liečby bola skoro dvakrát tak účinnejšia ako len psychoterapia.

Aké sú varovné príznaky samovraždy teenagera?

Samovražda u teenagerov je závažný problém. Samovražda u dospievajúcich je druhá najčastejšia smrť po dopravných nehodách u mládeže a mladých dospelých v USA. Odhaduje sa, že každoročne sa pokúsi o samovraždu 500 tisíc teenagerov, pričom 5 000 je dokonaných. Jedná sa o epidemické čísla.

Rodinné problémy, strata milovanej osoby, alebo vnímané zlyhanie v škole alebo vo vzťahoch najviac prispievajú k negatívnym pocitom a k depresii. Teenagerom sa často zdajú byť problémy väčšie ako v skutočnosti sú a súvisiacu bolesť ako neznesiteľnú. Samovražda je aktom zúfalstva a práve teenagerská depresia je jej častou príčinou.

Liečba detí s bipolárnou poruchou

Varovné príznaky samovraždy detí s teenagerskou depresiou zahŕňajú:

 • vyjadrovanie sa o beznádejnej budúcnosti,
 • vzdanie seba samého, rozprávaním, akoby sa nikto iný nestaral,
 • príprava na smrť, darovanie svojich obľúbených vecí, písanie rozlúčkových listov alebo závetu,
 • používanie drog alebo pitie alkoholu na podporu spánku alebo na dosiahnutie úľavy pri duševnej úzkosti,
 • hrozba, že sa zabije.

Ak váš teenager prejavuje niektoré známky takéhoto správania, mali by ste okamžite vyhľadať pomoc psychiatra alebo volať linku prvej pomoci pri psychických problémoch. Depresia nesie so sebou vysoké riziko samovraždy. Každého, kto vyjadril samovražedné úmysly alebo zámery treba brať veľmi, veľmi vážne. Neváhajte ihneď volať miestnu linku prvej pomoci pri duševných problémoch.

Ako môžu rodičia zmierniť teenagerskú depresiu?

Starostlivosť o teenagera môže byť veľmi náročná. Existuje však niekoľko rodičovských a komunikačných techník, ktoré môžu pomôcť zmierniť hladinu stresu, ktorým trpí teenager:

 • Pri výchove svojho teenagera, nahraďte káranie a tresty pozitívnou podporou dobrého chovania. Nadávanie a trest môžu u teenagera vyvolať pocit bezcennosti a poníženia.
 • Dovoľte svojmu teenagerovi robiť chyby. Prílišná opatera alebo rozhodovanie za nich môže vyvolať dojem, že sú vnímaní ako jedinci, ktorí nemajú dosť sily opierať sa o vlastné schopnosti. To v nich môže vyvolať pocit menejcennosti.
 • Dajte mu priestor. Nerátajte s tým, že vždy spravia presne to, čo im poviete.
 • Nenúťte ho robiť to, čo chcete vy. Vyhnite sa tomu, aby ste si prostredníctvom neho plnili svoje sny.
 • Ak si myslíte, že váš teenager trpí depresiou, nájdite si čas ho počúvať. Aj keď si myslíte, že problém nie je vážny, on ho môže považovať za dôležitý.
 • Udržiavajte komunikáciu, a to aj vtedy, keď sa zdá, že z nej chce dieťa odstúpiť.
 • Nehovorte dieťaťu, čo má robiť. Namiesto toho pozorne počúvajte a môžete odhaliť viac o tom, čo jeho problémy spôsobuje.

Ak ste zaskočený, prípadne nie ste schopný priviesť vášho teenagera ku komunikácii alebo budete mať stále pocit, že to nie je v poriadku, kontaktujte lekára.

Môže teenagerská depresia prejsť bez liečby?

Teenagerská depresia má charakter epizódy, ktorá príde a odíde. Ak ju teenager raz mal, pravdepodobne sa neskôr v určitom okamihu vráti. Dôsledky neliečenia teenagerskej depresie môžu byť mimoriadne závažne, až smrteľné.

© AUTORSKÉ PRÁVA K ČLÁNKU VYHRADENÉ. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIS NATURA s.r.o.

menu