Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Žiadne produkty v košíku.

Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Pochopenie ADHD a úzkosti u detí

25.02.2024

Deti môžu mať ADHD, úzkosť alebo oboje. Je bežné, že deti s ADHD majú tiež úzkosť.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a úzkosť často koexistujú, najmä u detí. Aj keď ide o odlišné stavy, často majú prekrývajúce sa príznaky. V dôsledku toho môže byť ťažké diagnostikovať ich samostatne. Navyše, každý stav má potenciál zhoršiť ten druhý.

Môže mať dieťa ADHD a úzkosť?

Nie je nezvyčajné, že deti zažívajú ADHD aj úzkosť. Štúdia z roku 2022 (1) naznačuje, že zhruba polovica ľudí s ADHD má tiež úzkostnú poruchu.

Zdá sa, že úzkosť je bežnejšia medzi ľuďmi, ktorí majú príznaky súvisiace s pozornosťou (2), než medzi tými, ktorí majú hyperaktivitu a impulzívnosť.

V čom sú si ADHD a úzkosť podobné?

ADHD a úzkosť sú odlišné stavy duševného zdravia, ale môžu mať niektoré podobné príznaky a môžu sa vyskytnúť v rovnakom čase. Tu sú niektoré možné znaky ADHD a úzkosti:

 • Ťažkosti so sústredením: ADHD aj úzkosť môžu viesť k ťažkostiam so sústredením. Toto je hlavný príznak ADHD, zatiaľ čo úzkosť môže spôsobiť uháňajúce myšlienky a roztržitosť.
 • Prokrastinácia: ADHD aj úzkosť môžu prispieť k prokrastinácii. Pri ADHD to môže byť spôsobené ťažkosťami s výkonnými funkciami, zatiaľ čo úzkosť môže viesť k vyhýbavému správaniu.
 • Ťažkosti so spánkom: Problémy so spánkom môžu byť spojené s ADHD aj úzkosťou. Ľudia s ADHD môžu mať problémy s udržiavaním pravidelného spánkového režimu a úzkosť môže sťažiť zaspávanie alebo zotrvanie v spánku.
 • Obavy: Zatiaľ čo nadmerné obavy sú charakteristickým znakom úzkostných porúch, ľudia s ADHD môžu tiež pociťovať obavy, najmä v súvislosti s úlohami alebo povinnosťami, ktoré považujú za náročné.
 • Nízka tolerancia frustrácie: Obe podmienky môžu viesť k nižšej tolerancii frustrácie. Ľudia môžu byť ľahko ohromení alebo rozrušení v reakcii na stresory.

Ako sa ADHD a úzkosť líšia?

ADHD a úzkosť sú samostatné stavy duševného zdravia s odlišnými symptómami a základnými črtami. ADHD sa vyznačuje:

 • nepozornosť
 • hyperaktivita
 • impulzívnosť
 • výzvy so zameraním a organizáciou
 • nedostatok kontroly impulzov

Príznaky úzkosti na druhej strane zahŕňajú:

 • nadmerná starosť
 • strach
 • nepokoj
 • svalové napätie
 • Podráždenosť
 • vyhýbavé správanie v reakcii na vnímané hrozby

Prečo majú niektoré deti ADHD a úzkosť?

Súčasný výskyt ADHD a úzkosti u niektorých detí môže ovplyvniť viacero faktorov.

Genetika môže ovplyvniť obe podmienky

ADHD a úzkosť majú genetickú zložku, pričom rodinná anamnéza zvyšuje riziko. Výskum (vrátane štúdií rodín, dvojčiat a adopcie) odhaľuje silný rodinný vzor ADHD (74 % (3) dedičnosť).

Prehľad výskumu z roku 2017 naznačuje, že 31,6 % (4)  pravdepodobnosti generalizovanej úzkostnej poruchy súvisí s genetickými faktormi.

Faktory prostredia môžu ovplyvniť obe podmienky

Environmentálne faktory, ako je výživa (5) a traumatické poranenia mozgu (6), sú spojené s rozvojom rôznych stavov duševného zdravia, ako je ADHD a úzkosť.

Symptómy ADHD môžu vyvolať úzkosť

Štúdia z roku 2021 (7) naznačuje, že niektoré zníženia výkonných funkcií pozorované pri ADHD (vrátane emocionálnej regulácie a kognitívnej inhibície) môžu znížiť schopnosť dieťaťa vyrovnať sa so stresom, čo časom prispieva k zhoršeniu úzkosti.

V ranom detstve môžu symptómy ADHD predpovedať neskoršie symptómy úzkosti, podľa štúdie (7), ktorá zahŕňala deti predškolského veku.

Úzkosť môže prispieť k symptómom ADHD

Rovnaká štúdia z roku 2021 (7) naznačuje, že symptómy úzkosti môžu priamo interferovať s pozornosťou, čo vedie k nepokoju a môže zosilniť mierne symptómy ADHD na klinickú úroveň.

Aké správanie môže znamenať, že dieťa má úzkosť alebo ADHD?

Deti s úzkosťou alebo ADHD poruchou môžu vykazovať rôzne správanie. Tu je niekoľko ukazovateľov pre každý stav.

Správanie spojené s úzkosťou:

 • nadmerná starosť
 • vyhýbanie sa
 • fyzické príznaky (bolesti žalúdka alebo hlavy)
 • Podráždenosť
 • poruchy spánku

Správanie spojené s ADHD:

 • nepozornosť
 • hyperaktivita
 • impulzívnosť
 • zábudlivosť
 • ťažkosti s organizáciou

Aká je liečba ADHD a úzkosti?

Liečba ADHD a úzkosti u detí môže zahŕňať nasledujúce možnosti:

Terapia:

 • Kognitívno behaviorálna terapia (CBT): krátkodobá psychoterapia zameraná na cieľ, ktorá sa zameriava na identifikáciu a zmenu negatívnych vzorcov myslenia a správania
 • Modifikácia správania: prístup, ktorý môže zahŕňať stanovenie jasných očakávaní, odmeňovanie pozitívneho správania a implementáciu konzistentných dôsledkov
 • Interakčná terapia rodič-dieťa: behaviorálna intervencia, ktorá zahŕňa koučovanie rodičov s cieľom posilniť ich vzťah s ich dieťaťom

Lieky:

 • Stimulanty, ako je metylfenidát
 • Nestimulanty, ako je atomoxetín
 • Lieky na úzkosť, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu

Ako môžete pomôcť dieťaťu s ADHD a úzkosťou?

Podpora detí s ADHD a úzkosťou poruchou zahŕňa vytvorenie štruktúrovaného a podporného prostredia. Tu je niekoľko tipov:

 • Vytvorte konzistentné postupy na zníženie neistoty.
 • Používajte jasnú a stručnú komunikáciu.
 • Rozdeľte úlohy na menšie, lepšie zvládnuteľné kroky, aby ste sa vyhli preťaženiu.
 • Vyznačte tichý, organizovaný priestor, kde sa dieťa môže sústrediť na úlohy alebo činnosti.
 • Povzbudzujte pravidelnú fyzickú aktivitu, ktorá pomáha zvládať prebytočnú energiu a znižuje úzkosť.
 • Použite vizuálne plány alebo grafy, ktoré pomôžu dieťaťu zostať organizované.

Často kladené otázky

Ako vyzerá úzkosť u dieťaťa s ADHD?

U dieťaťa s ADHD sa úzkosť môže prejaviť ako:

 • nadmerná starosť
 • fyzický nepokoj
 • vyhýbavé správanie
 • perfekcionizmus
 • poruchy spánku
 • negatívna samomluva
 • sociálne výzvy

Ako zistím, či úzkosť môjho dieťaťa pochádza z ADHD?

Môže byť náročné vedieť, či úzkosť vášho dieťaťa konkrétne súvisí s ADHD, ale nasledujúce príznaky to môžu naznačovať:

 • Situačné spúšťače: Úzkosť je primárne spúšťaná situáciami súvisiacimi s problémami ADHD, ako sú akademické úlohy alebo sociálne interakcie.
 • Fyzický nepokoj zhoršený ADHD: Úzkosť sa prejavuje ako fyzický nepokoj, ktorý zosilňuje hyperaktivitu súvisiacu s ADHD.
 • Perfekcionizmus v úlohách ADHD: Perfekcionizmus poháňaný úzkosťou je špecificky viazaný na úlohy ovplyvnené ADHD, ako sú školské úlohy.

Zhoršujú stimulanty úzkosť?

Stimulanty nemusia zhoršiť úzkosť a dokonca môžu byť prospešné pre niektoré deti s úzkosťou. Analýza štúdií z roku 2015 (8), ktoré zahŕňali 2 959 detí s ADHD, odhalila, že psychostimulačná liečba významne znížila riziko úzkosti v porovnaní s placebom.

Vyššie dávky psychostimulantov boli spojené s ďalším znížením nameraného rizika úzkosti. Napriek potenciálne zvýšenej úzkosti u niektorých detí štúdia zdôrazňuje, že celkové prínosy zvládania symptómov ADHD prevažujú nad týmito rizikami.

U detí sa bežne vyskytuje úzkosť a ADHD súčasne a tieto stavy sa môžu navzájom výrazne ovplyvňovať a zhoršovať. Liečba zahŕňa personalizované prístupy vrátane terapie a v niektorých prípadoch aj medikácie.

Ak má vaše dieťa príznaky ADHD alebo úzkosti, neváhajte a obráťte sa na odborníka na duševné zdravie. Včasná diagnostika a komplexná podpora môžu pripraviť cestu k pozitívnym výsledkom.

 

© AUTORSKÉ PRÁVA K ČLÁNKU VYHRADENÉ. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIS NATURA s.r.o.

 

Referencie:

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178122000373
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6607691/
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6477889/
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5573560/
5. https://link.springer.com/article/10.1007/s13668-023-00487-8
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5027180/
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7878348/
8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4617411/

Našli ste nejakú chybu? Dajte nám vedieť!

  menu