Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Žiadne produkty v košíku.

Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Pochopenie ADHD u detí

25.02.2024

Asi 6,1 milióna (1) detí žije v Spojených štátoch s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Deti s ADHD zápasia s každodennými zručnosťami, ako je organizácia, sledovanie pokynov a kontrola impulzov.

Aj keď sa toto správanie môže zdať, že dieťa je vzdorovité alebo nesprávne, nie je to tak. Pre deti s ADHD je oveľa ťažšie robiť tieto veci ako pre deti bez ADHD. Je dôležité, aby deti s ADHD dostali liečbu, ktorú potrebujú na zvládnutie svojho stavu.

Čo je ADHD u detí?

ADHD je vývojový stav. Tento stav spôsobuje, že deti s ADHD majú ťažkosti s výkonnými funkčnými schopnosťami.

To zahŕňa mnoho zručností potrebných v každodennom živote, ako je organizácia, riadenie času, trpezlivosť, sebakontrola, zotrvanie pri úlohe a zvládanie emócií. Deti s ADHD, ktoré zápasia s výkonnou funkciou, často potrebujú ďalšiu podporu v škole aj doma.

Aké sú príznaky ADHD u detí?

Príznaky ADHD môžu vyzerať rôzne v závislosti od dieťaťa. Niektoré deti budú s určitými oblasťami bojovať viac ako iné. Vo všeobecnosti majú deti s ADHD príznaky, ktoré spadajú do troch rôznych kategórií:

 • nepozornosť
 • hyperaktivita
 • impulzívnosť

Deti s ADHD môžu mať problémy len v jednej z týchto kategórií alebo môžu vykazovať príznaky v dvoch alebo troch kategóriách.

Medzi príznaky nepozornosti patria:

 • ľahko sa rozptýliť
 • ťažkosti s koncentráciou alebo sústredením
 • ťažkosti pri plnení úloh
 • ťažkosti pri dodržiavaní pokynov
 • často stráca veci
 • chýbajúce detaily pokynov
 • zabúdanie pokynov alebo úloh
 • zaberajú príliš veľa času na dokončenie jednoduchých úloh
 • snívanie alebo zdanie sa často stratené v myšlienkach

Symptómy hyperaktivity zahŕňajú:

 • byť nepokojný alebo nervózny
 • ľahko sa nudiť
 • mať problém zostať ticho
 • mať problém zostať na mieste
 • robiť chyby z nepozornosti
 • narúšanie triedneho alebo rodinného času
 • hypersústredenie sa na niektoré úlohy a ignorovanie iných

Symptómy impulzivity zahŕňajú:

 • prerušovanie ostatných
 • myslenie bez konania
 • majú problémy čakať, kým na nich príde rad
 • s intenzívnymi emocionálnymi reakciami, ktoré nezodpovedajú situácii
 • zapájať sa do rizikového alebo nebezpečného správania

Všetky deti občas robia niektoré z týchto vecí. Očakáva sa, že deti sa niekedy počas vyučovania nudia alebo majú problémy s čakaním na rad. U detí s ADHD nie je toto správanie príležitostné.

Stávajú sa veľmi často a dieťaťu sťažujú úspech v škole alebo doma. Dieťa s ADHD môže mať problémy s dokončením domácich úloh, s udržiavaním čistoty v izbe, nadväzovaním priateľstiev a počúvaním dospelých. To môže viesť k veľkej frustrácii dieťaťa s ADHD a zhoršiť príznaky.

U starších detí môžu príznaky vyzerať inak. Deti z ADHD nevyrastú, ale ich príznaky sa môžu meniť, keď starnú a dospievajú.

Napríklad 6-ročné dieťa s ADHD môže často vstávať uprostred triedy bez povolenia a mať problémy s dodržiavaním pokynov. 14-ročné dieťa s ADHD môže mať problémy s odovzdaním úloh načas alebo s udržaním poriadku.

Ako sa diagnostikuje ADHD u detí?

ADHD si často všimnú rodičia alebo učitelia. Niekedy môže škola poslať odporúčanie špecialistovi, ktorý môže posúdiť dieťa a stanoviť diagnózu. Rodičia môžu tiež predložiť svoje obavy pediatrovi alebo inému poskytovateľovi primárnej starostlivosti.

Len odborník môže diagnostikovať ADHD. Na stanovenie diagnózy budú potrebovať informácie od dospelých v živote dieťaťa. Často môže lekár alebo terapeut požiadať vás alebo učiteľa vášho dieťaťa, aby ste vyplnili niekoľko formulárov o správaní, ktoré ste pozorovali. Tiež sa s vami a vaším dieťaťom porozprávajú o správaní a vplyvoch, ktoré majú na každodenný život vášho dieťaťa.

Aby bolo možné diagnostikovať ADHD, správanie bude musieť spĺňať niekoľko kritérií. To vo všeobecnosti zahŕňa správanie, ktoré:

 • boli prítomné už od útleho veku dieťaťa
 • nie sú vhodné alebo očakávané vzhľadom na ich vek
 • negatívne ovplyvňujú dieťa v škole aj doma
 • nie sú spôsobené žiadnymi inými problémami týkajúcimi sa zdravia alebo učenia

V niektorých prípadoch môže mať vaše dieťa niekoľko testov na vylúčenie akýchkoľvek iných možných príčin jeho správania. To môže zahŕňať kognitívne testy na hľadanie iných vývojových alebo intelektuálnych stavov a skríning ich zraku a sluchu na zistenie akýchkoľvek fyzických porúch.

Niektoré deti majú popri ADHD aj iné ochorenia, ako sú poruchy učenia alebo poruchy nálady. Lekár môže tieto stavy liečiť spolu s ADHD dieťaťa.

Čo spôsobuje ADHD u detí?

Lekári si nie sú istí, čo spôsobuje ADHD u detí. Neexistuje žiadna preukázaná príčina. ADHD nie je spojené so štýlmi rodičov, diétami, návykmi alebo inými environmentálnymi faktormi.

Tento stav je však pravdepodobne zdedený. Väčšina detí s ADHD má blízkeho príbuzného, ktorý ju má tiež.

Môžete zabrániť ADHD u detí?

ADHD sa nedá zabrániť. Keďže sa predpokladá, že ADHD je genetická, deti sa s týmto ochorením pravdepodobne narodia. Navyše, keďže nie je známa žiadna príčina, nie je známy ani spôsob, ako tomuto stavu zabrániť.

Aké sú bežné rizikové faktory rozvoja ADHD u detí?

Vedci skúmali niekoľko možných rizikových faktorov ADHD, no našlo sa len veľmi málo súvislostí. Uskutočnili sa štúdie, aby sa zistilo, či faktory, ako je vystavenie chemikáliám alebo pitie alkoholu počas tehotenstva, zvyšujú riziko ADHD, ale zistilo sa, že tieto veci zrejme nezvyšujú riziko.

Aj keď sa často hovorí, že výskyt ADHD je pravdepodobnejší u chlapcov ako u dievčat, nie je to úplne dokázané ani pochopené.

Príznaky ADHD sa môžu prejaviť inak u chlapcov ako u dievčat. Niektorí vedci si myslia, že to vedie k tomu, že ADHD je u dievčat veľmi poddiagnostikovaná. V súčasnosti sú známe len dva rizikové faktory ADHD u detí:

 • mať rodiča alebo iného blízkeho príbuzného s ADHD
 • narodiť sa predčasne

Ako sa lieči ADHD u detí?

Keď je dieťaťu diagnostikovaná ADHD, lekár alebo terapeut bude spolupracovať s rodičmi na pláne liečby. Plán bude závisieť od dieťaťa, ale môže zahŕňať:

 • Terapia správania. Poradenstvo využívajúce techniky behaviorálnej terapie môže pomôcť deťom s ADHD zvládnuť ich stav a rozvíjať zručnosti, ktoré potrebujú, aby uspeli v škole aj doma. Tento typ terapie môže zahŕňať aj celú rodinu.
 • Lieky. Lieky na ADHD môžu deťom pomôcť sústrediť sa, venovať pozornosť a kontrolovať impulzy.
 • Koučovanie rodičov/opatrovateľov. Rodičia alebo opatrovatelia sa naučia efektívne spôsoby, ako pomôcť dieťaťu a reagovať na správanie.
 • Podpora školy. Deti s ADHD často potrebujú ďalšiu podporu v škole. To môže zahŕňať ďalšie pripomienky, aby ste zostali v úlohe, pomohli odstrániť rozptýlenie a ďalšie. Mohlo by to zahŕňať aj potrebu plánu formálnejšej podpory dostupnej prostredníctvom školy dieťaťa, aby sa zabezpečilo, že dostanú vhodné ubytovanie a podporu na prístup k učebným osnovám.

Liečba sa môže zmeniť, keď vaše dieťa starne. To môže zahŕňať skúšanie nových typov terapií, zmenu liekov alebo pridávanie rôznej školskej podpory. Je dôležité prispôsobiť akúkoľvek liečbu každému konkrétnemu dieťaťu a veciam, s ktorými najviac zápasí.

Liečba ADHD je tímové úsilie, ktoré vyžaduje prácu od rodičov, učiteľov, lekárov, terapeutov a dieťaťa s ADHD. Pre deti s ADHD je dôležité, aby mali podporu, ktorú potrebujú v škole aj doma. Bez liečby a podpory môžu deti s ADHD bojovať. To môže viesť k nízkej sebaúcte, depresii, konfliktom doma, riskovaniu, zlyhaniu v škole a podobne.

Aký je výhľad do budúcnosti pre deti s ADHD?

ADHD sa nedá vyliečiť. Dieťa s ADHD bude mať ADHD po zvyšok svojho života. Avšak s liečbou môžu mať deti s ADHD veľmi úspešný život. Mnoho ľudí s ADHD je schopných mať veľmi dobré výsledky v škole, získať pokročilé vzdelanie a venovať sa napĺňajúcej kariére.

Zatiaľ čo väčšina detí môže mať niekedy problémy s počúvaním pokynov alebo pokojným sedením, deti s ADHD sa snažia robiť tieto veci a iné výkonné funkcie každý deň.

Ich boj im môže sťažiť úspech doma aj v škole. Avšak s liečbou a podporou môžu deti s ADHD zvládnuť svoj stav a zlepšiť svoj každodenný život.

 

© AUTORSKÉ PRÁVA K ČLÁNKU VYHRADENÉ. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIS NATURA s.r.o.

 

Referencie:

1. https://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/data.html

menu