Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Žiadne produkty v košíku.

Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Pochopenie testov chôdze na sklerózu multiplex

02.06.2024

Skleróza multiplex (MS) je stav, ktorý spôsobuje, že váš imunitný systém napadne ochranný obal vašich nervov. Tento stav postihuje ľudí odlišne, pričom u niektorých spôsobuje mierne až stredne závažné príznaky a u iných závažnejšie príznaky.

Keďže SM môže progredovať a stať sa oslabujúcou, je dôležité pravidelne kontaktovať svojho lekára, aj keď máte mierne príznaky. To umožňuje lekárovi sledovať vaše zdravie a úroveň postihnutia. Chôdza je jedna z techník, ktoré lekári používajú na meranie progresie a invalidity MS.

To môže zahŕňať chôdzu na určitú vzdialenosť alebo čas alebo 12-položkový dotazník chôdze. Výsledky týchto testov tiež pomáhajú lekárom posúdiť účinnosť terapie.

Čo je to test chôdze pri skleróze multiplex?

Tento test zahŕňa prejdenie určitej vzdialenosti s pomocným zariadením alebo bez neho. Váš lekár určí, ako dlho vám trvá dostať sa z bodu A do bodu B.

Keďže SM postihuje časti vášho mozgu a miechy, ktoré kontrolujú pohyblivosť, môžete zaznamenať pomalý a postupný pokles vašej schopnosti chodiť. Test chôdze je však navrhnutý tak, aby včas identifikoval odchýlky vo vašej mobilite.

Udržanie nezávislosti je dôležité pre mnohých ľudí so sklerózou multiplex, čo často zahŕňa schopnosť chodiť a vykonávať iné činnosti s minimálnou pomocou.

Nižšia rýchlosť chôdze často naznačuje obmedzenú pohyblivosť, čo by mohlo byť prediktorom invalidity z dlhodobého hľadiska. Váš lekár porovná vašu rýchlosť s rýchlosťou, ktorou v rovnakom časovom intervale prejde osoba bez zdravotného postihnutia.

Pochopenie vašich súčasných schopností pomôže určiť vhodnú liečbu. Váš lekár tiež porovná vaše výsledky s výsledkami predchádzajúcich testov, aby zistil zmeny v priebehu času. To môže pomôcť zhodnotiť, či je liečba účinná alebo či ju treba upraviť.

Liečba SM sa zameriava na zníženie zápalu vo vašom centrálnom nervovom systéme. To môže spomaliť progresiu stavu a podporiť remisiu. Toto je obdobie, keď príznaky zmiznú.

Dosiahnutie remisie často zahŕňa použitie liekov, ktoré upravujú stav a protizápalových liekov na zníženie zápalu, ako aj imunosupresívnych liekov na potlačenie imunitného systému.

Ako funguje test chôdze na 10 metrov?

Váš lekár môže odporučiť 10-metrový test chôdze. To umožňuje posúdiť funkčnú mobilitu, ako aj vašu chôdzu. Tieto testy chôdze sú typické pre MS a iné stavy, ako je Parkinsonova choroba, mŕtvica a poranenia miechy.

Dostanete pokyn prejsť 10 metrov. Môžete dokonca použiť palicu alebo chodítko, hoci váš lekár zdokumentuje úroveň pomoci. Zaznamenajú, či potrebujete:

  • minimálna pomoc
  • žiadna pomoc
  • mierna pomoc
Čas, ktorý potrebujete na prejdenie 10 metrov, pomáha lekárovi lepšie pochopiť rozsah vášho stavu.

Ako funguje 6-metrový test chôdze?

Alternatívou k testu chôdze na 10 metrov je test chôdze na 6 metrov. Koncept tohto testu chôdze je rovnaký ako u ostatných – začnite od určenej značky a prejdite na vzdialenosť (v tomto prípade 6 metrov) čo najrýchlejšie.

Váš lekár sleduje, ako dlho trvá prejsť kratšiu vzdialenosť. Podobne tento test chôdze meria funkčnú mobilitu. Ak vám bude trvať dlhšie prejsť 6 metrov v porovnaní s dospelým bez postihnutia, môžete mať určitý funkčný pokles.

Štúdia z roku 2014 (1) ukázala, že 6-metrový test chôdze môže byť užitočnejší v prostrediach, kde nie je k dispozícii dlhšia miestnosť, ako sú menšie kancelárie alebo domáce zdravotné situácie.

Čo je to 12-položková pešia váha?

Ďalšou metódou hodnotenia je 12-položková škála chôdze pri skleróze multiplex (MSWS-12).

Podľa Shirley Ryan AbilityLab (2) zahŕňa MSWS-12 vlastnú správu, ktorú vyplníte o tom, do akej miery MS v súčasnosti ovplyvňuje vašu schopnosť chodiť. Otázky sa zameriavajú nielen na rýchlosť, ale aj na:

  • chôdza po schodoch
  • rovnováha
  • použitie podpier
  • celkové úsilie potrebné na chôdzu
Každá odpoveď v správe dostane číselnú hodnotu a tieto sa skombinujú, aby sa získalo celkové skóre, ktoré odráža, ako vážne je chôdza v súčasnosti ovplyvnená.

Prečo robiť test chôdze?

Pretože SM postihuje ľudí odlišne, test chôdze je pre lekárov jedným zo spôsobov, ako určiť progresiu ochorenia a posúdiť, či konkrétna liečba funguje.

Neschopnosť rýchlo prejsť na krátke vzdialenosti tiež poukazuje na fyzické alebo funkčné obmedzenia, alebo naznačuje potrebu zmeniť povolanie alebo zvážiť rehabilitáciu.

Lekári nemôžu vždy posúdiť progresiu stavu tým, že sa na vás jednoducho pozerajú. A niekedy nie sú rozdiely v mobilite zrejmé, kým nedokončíte test chôdze.

Testy chôdze majú tú výhodu, že sa ľahko implementujú, čo z nich robí užitočný nástroj pre lekárov na vyhodnotenie vášho aktuálneho stavu.

Ale hoci je test chôdze účinný, nie je jediným spôsobom, ako merať postihnutie a progresiu MS.

Lekári musia vziať do úvahy aj ďalšie faktory, napríklad či máte iné stavy, ktoré môžu spomaliť rýchlosť chôdze. Tieto stavy môžu zahŕňať artritídu alebo chronickú bolesť chrbta.

Do úvahy budú brať aj vek. Mladší dospelí s SM môžu chodiť rýchlejšie ako starší dospelí s týmto ochorením.

Sledovanie vášho pokroku

Pointa je, že testy chôdze poskytujú vodítka o mobilite. Nemali by ste sa však spoliehať len na výsledky z vykonania vlastného testu doma. Naplánujte si stretnutie s lekárom na presný test chôdze.

Váš lekár môže sledovať váš pokrok v priebehu času. Môže použiť váš počiatočný test chôdze ako referenčnú hodnotu a potom použiť nasledujúce testy na výpočet, či sa váš čas chôdze zvyšuje alebo znižuje.

Vzhľadom na progresívnu povahu SM môže vaša rýchlosť chôdze postupne klesať bez toho, aby ste si to uvedomovali.

Prípadne sa vaša rýchlosť chôdze môže zlepšiť úspešnou liečbou. Váš lekár môže tiež vyhodnotiť ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť zmeny vášho testu chôdze.

Dokončenie testov chôdze nezaberie veľa času. Zvyčajne ho môžete dokončiť za menej ako 10 minút.

 

© AUTORSKÉ PRÁVA K ČLÁNKU VYHRADENÉ. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIS NATURA s.r.o.

 

Referencie

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4522919/
2. https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/12-item-multiple-sclerosis-walking-scale

Našli ste nejakú chybu? Dajte nám vedieť!

    menu