Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Žiadne produkty v košíku.

Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Preukázané benefity NMN

07.01.2024

NMN (nikotínamid mononukleotid) je potrebný na produkciu NAD+, kritického koenzýmu, ktorý sa nachádza v každej bunke vášho tela. NAD+ pomáha premieňať živiny na energiu v metabolizme a pomáha bielkovinám, ktoré regulujú iné bunkové procesy.

Suplementácia NMN má pozoruhodné terapeutické účinky pri liečbe metabolických problémov a iných ochorení. NMN môže zlepšiť vaše zdravie rôznymi spôsobmi.

Zvyšuje energetický metabolizmus a fyzickú aktivitu

Prvým benefitom NMN je zvýšenie energetického metabolizmu a fyzickej aktivity. Energetický metabolizmus je proces výroby energie zo živín. Podľa výskumu (1) má NMN významné preventívne účinky proti degradácii v energetickom metabolizme súvisiacej s vekom a môže stimulovať fyzickú aktivitu u myší.

Podľa inej štúdie (2) o liečbe NMN u 18-mesačných myší vykazovali zvieratá po dvoch mesiacoch 56 až 80-percentné zlepšenie vytrvalosti. Priaznivé účinky boli pozorované aj u myší vo veku do 32 mesiacov, čo je ekvivalent u ľudí vo veku 80 rokov.

Zlepšuje funkciu mozgu

Vyvážená funkcia mozgu si vyžaduje dostatočný prísun kyslíka a živín. Napriek tomu, že ľudský mozog tvorí len 2 percentá celkovej telesnej hmotnosti, potrebuje 20 percent celkového pokojového kyslíka v tele. Prekrvenie mozgu do aktívnych oblastí mozgu zabezpečuje dostatok kyslíka a živín na vykonávanie jeho funkcií.

Výsledkom je, že vyvážené fungovanie mozgu je možné dosiahnuť len vtedy, ak je prietok krvi mozgom neobmedzený. Výskum (3) poskytuje dôkaz, že podávanie NMN zlepšuje mozgovú funkciu u starých myší zvýšením dilatácie mozgových krvných ciev a prietoku krvi do mozgu.

Zlepšuje funkciu očí

Strata hladín NAD+ spôsobuje rýchlu neurodegeneráciu (4) oka a stratu zraku. Doplnenie NMN môže zabrániť negatívnym následkom a obnoviť videnie. Podľa výskumov (5) , dlhodobé podávanie NMN výrazne zvyšuje funkciu očí a tvorbu sĺz. Ďalšia štúdia (6) ukázala, že NMN môže tiež chrániť očné bunky a znížiť zápal pri ochorení suchého oka spustením "údržby" DNA a proteínu podporujúceho zdravie.

Zabraňuje srdcovému zlyhaniu

Srdcové zlyhanie je spojené s mitochondriálnou dysfunkciou. Je dôležité obnoviť alebo zlepšiť mitochondriálne zdravie, aby sa zabránilo srdcovému zlyhaniu. Výskum (7) ukázal, že krátkodobé podávanie NMN úspešne chránilo mutantné myši pred srdcovým zlyhaním tým, že chránilo mitochondriálnu ultraštruktúru a zabránilo sa bunkovej smrti v srdci. Zistenia tiež dospeli k záveru, že podávanie NMN môže byť sľubnou terapiou srdcových chorôb.

Potláča prírastok telesnej hmotnosti súvisiaci s vekom

Ľudská svalová hmota s pribúdajúcim vekom klesá, no naša tuková hmota rastie. Tento nárast tukovej hmoty je jednou z príčin prírastku telesnej hmotnosti súvisiaceho s vekom. Podľa výskumu (8) podávanie NMN významne potlačilo prírastok telesnej hmotnosti súvisiaci s vekom u myší po 12 mesiacoch bez akejkoľvek známky zjavnej toxicity. Výsledky tiež ukázali, že účinok NMN na telesnú hmotnosť nebol spôsobený problémom s rastom alebo stratou chuti do jedla.

Zlepšuje citlivosť na inzulín

Inzulínová citlivosť označuje, ako citlivo reagujú bunky tela na inzulín. Vysoká citlivosť na inzulín pomáha telovým bunkám využívať glukózu v krvi efektívnejšie, čo vedie k nižšej hladine cukru v krvi. Naopak, nízka citlivosť na inzulín môže progredovať do cukrovky 2. typu a prírastku hmotnosti. Podľa výskumu (9), dlhodobé podávanie NMN znížilo u myší pokles citlivosti na inzulín súvisiaci s vekom.

© AUTORSKÉ PRÁVA K ČLÁNKU VYHRADENÉ. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIS NATURA s.r.o.

 

Referencie

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5668137/#S5title
2. https://news.mit.edu/2018/study-suggests-method-boost-growth-blood-vessels-muscle-0322
3. https://www.nmn.com/news/recent-research-suggests-nmn-supplementation-improves-brain-function-in-aging
4. https://yuniquemedical.com/neurodegeneration?utm_medium=ym&utm_source=link&utm_campaign=neurodegeneration
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5668137/#S8title
6. https://www.nmn.com/news/nmn-treatment-dry-eye-disease
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6257991/
8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5668137#S4title
9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5668137/#S6title

menu