Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Žiadne produkty v košíku.

Zdravie iba z prírodných zdrojov!

„Zlé zdravie“ a čas strávený na rôznych zariadeniach: Aký je odkaz?

10.10.2020

Nedávna štúdia zistila súvislosti medzi časom, ktorý trávime pred niektorými zariadeniami, a určitými negatívnymi výsledkami pre zdravie.

Nový výskum zistil súvislosti medzi časom, ktorý ľudia trávia pred niektorými obrazovkami zariadení, a rôznymi negatívnymi výsledkami pre zdravie.

Zistenia zo štúdie, ktoré sa objavujú v časopise BMC Public Health (1), vytvárajú základ pre budúci výskum, ktorý umožní podrobnejšie preskúmanie týchto asociácií.

Televízny čas a zdravie

Počas 20. storočia sa televízia rozšírila po celom svete a stala sa dôležitou súčasťou života mnohých ľudí. Významné množstvo výskumov skúmalo súvislosti medzi dlhodobým sledovaním televízie a rôznymi zdravotnými výsledkami.

Vedci napríklad zistili, že existujú väzby medzi významným sledovaním televízie, obezitou a cukrovkou 2. typu, ako aj abnormálnym metabolizmom glukózy (2).

Čiastočné vysvetlenie týchto odkazov spočíva v asociácii medzi predĺženým časom stráveným pred televízorom a menej zdravými stravovacími návykmi (3), ako je konzumácia väčšieho množstva jedál rýchleho občerstvenia alebo jedál, ktoré zvyčajne obsahujú vyššiu hladinu soli, cukru a nasýtených tukov.

Aj keď je televízia stále ústrednou súčasťou voľného času mnohých ľudí, o našu pozornosť aktuálne súťaží mnoho ďalších typov obrazoviek ako napr. počítače, tablety a smartfóny.

Ak existuje súvislosť medzi dlhodobým sledovaním televízie a negatívnymi výsledkami na zdravie, vyvstáva otázka: Vzťahuje sa táto asociácia aj na nadmerné používanie iných zobrazovacích zariadení?

Za zodpovedajúceho autora štúdie Chrisa Whartona, prodekana pre inovácie a strategické iniciatívy na College of Health Solutions na Arizonskej štátnej univerzite vo Phoenixe:

" Veľa literatúry týkajúcej sa času strávenej na sledovaní obrazovky sa primárne zameriava na televíziu. Ale s pokrokom a všetkých ďalších typov zariadení, ktoré ľudia používajú po celý deň, sme chceli zistiť, aké je zdravotné správanie ľudí a faktory spojené s rôznymi zariadeniami založenými na obrazovkách. "

Wharton a jeho tím vypracovali prieskum s 18 otázkami a zaslali ho 978 dospelým v USA, ktorí vlastnili televíziu a najmenej jedno ďalšie zariadenie s obrazovkou.

Po vylúčení niektorých respondentov z dôvodu nesprávneho vyplnenia prieskumu mali vedci 926 odpovedí.

Prieskum meral:

  • Množstvo času, ktoré každý človek strávil na svojich zariadeniach.
  • Ich stravu.
  • Kvalitu a kvantitu ich spánku.
  • Ich zmysel pre stres a zdravosť.
  • Akí boli fyzicky aktívni.
  • Aký bol ich index telesnej hmotnosti (BMI).

Tím rozdelil čas strávený na obrazovke účastníkov na ľahké, stredné alebo ťažké využitie.

Intenzívne používanie zariadení znamenalo horšie zdravotné výsledky

Výskum ukázal, že ľudia, ktorí nadmerne využívali zobrazovacie zariadenia - teda tí, ktorí mali a používali zariadenia 17,5 hodiny denne - mali najhoršie zdravotné vlastnosti a stravovacie návyky.

Títo používatelia mali tendenciu jesť menej ovocia, zeleniny, viac sladkostí a rýchlych jedál tzv. rýchle občerstvenie. Mali tiež tendenciu mať najmenšiu fyzickú aktivitu, najmenej sa vyspať, mať najhoršiu kvalitu spánku a zažívať najväčší vnímaný stres (v porovnaní s tými, ktorí používajú obrazovku mierne alebo stredne).

Vedci tiež zistili, že nadmerné používanie rôznych typov zariadení, malo súvislosť aj s diétou a zdravotnými charakteristikami.

Ľudia s nadmerným používaním televízie a inteligentných telefónov uviedli, že majú horšie stravovacie návyky a zdravotné vlastnosti ako ľudia, ktorí trávili veľa času pred počítačmi, tabletmi alebo zariadeniami pripojenými k televízoru.

Ako poznamenáva Wharton: „S médiami spolupracujeme mnohými rôznymi spôsobmi ako aj mobilnými spôsobmi. A na mnohých z týchto zariadení sa používatelia zapájali do konzumácie rýchleho občerstvenia. Zdá sa teda, že pohodlie (používanie obrazovky) súvisí s pohodlím rýchleho občerstvenia.“

Tím tiež zistil, že sledovanie mnohých epizód šou alebo mnohých rôznych šou v rýchlom slede za sebou bolo spojené so zlými stravovacími vzormi a zvýšením stresu vnímaného samým sebou.

Je vzťah kauzálny?

Hoci štúdia identifikovala asociácie medzi časom stráveným na obrazovke a výsledkami zdravia, presné informácie o tom, ako alebo prečo sa to deje, sú menej jasné.

Napríklad nadmerné sledovanie televízie môže byť znakom sedavého správania - čo by zase mohlo zhoršiť zdravie človeka - a môže sa tiež stať, že tí, ktorí majú horšie zdravie, trávia viac času pred obrazovkou.

Pre autorov štúdie výsledky naznačujú, že môže existovať „konštelácia rôznych faktorov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú zdravie, typu obrazovky“.

Preto požadujú ďalší výskum, ktorý by staval na ich zisteniach a určil, aký typ vzťahu môže existovať medzi časom stráveným na obrazovke, a používaním rôznych zariadení s detekciou a výsledkami v oblasti zdravia.

Pre Whartona sú zistenia obzvlášť významné vzhľadom na fyzické dištancovanie sa ľudí počas pandémie COVID-19.

„Mám obavu, keď ľudia hovoria:„ Teraz je ten pravý čas, aby ste si predplatili alebo obnovili Netflix. Čo ešte budeš robiť? ‘“ Hovorí Wharton. "Otočil by som to opačne a povedal by som:" Bože, teraz je ten správny čas premýšľať o všetkých veciach, ktoré treba robiť, okrem sedenia pred obrazovkami. "

„COVID to skutočne dáva do krištáľovo čistého zamerania, že náš život je plne sprostredkovaný obrazovkami. Boli predtým, a sú najmä teraz. Myslím si, že je vhodný čas premýšľať o tom, ako by mohol vyzerať zdravý, ale technologicky zapojený život, kde obrazovky nie sú jediným spôsobom, ako interagujeme a robíme všetko, čo je v našom živote, ale sú iba malou bočnou súčasťou všetkého čo ešte robíme, “dodáva.

"Nie sme nijako blízko k takémuto záveru, ale myslím si, že sa tam musíme dostať, pretože obrazovky nás ovládli a spôsobujú skutočné problémy v našom zdraví."

 

© AUTORSKÉ PRÁVA K ČLÁNKU VYHRADENÉ. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIS NATURA s.r.o.

 

Referncie:

1. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09410-0
2. https://doi.org/10.2337/diacare.27.11.2603
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1563980/

menu