Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Žiadne produkty v košíku.

Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Zlepšenie srdcovej kondície môže znížiť riziko rakoviny prostaty

11.02.2024

Zlepšenie srdcovej kondície len o 3 % môže znížiť riziko rakoviny prostaty o 35 %.

  • Aj malé zvýšenie kardiorespiračnej kondície môže u mužov znížiť riziko vzniku rakoviny prostaty, zistila nová štúdia.
  • Ročné zvýšenie kardio fitness o 3 % alebo viac súvisí s priemerným o 35 % nižším rizikom vzniku rakoviny prostaty.
  • Vedci však nevideli súvislosť medzi zlepšenou kardio kondíciou a nižším rizikom úmrtia na rakovinu prostaty.

Aj malé zvýšenie kardiorespiračnej zdatnosti môže znížiť riziko vzniku rakoviny prostaty u mužov, ukázala nová štúdia.

Švédski vedci zistili, že ročný nárast kardiorespiračnej zdatnosti o 3 % alebo viac súvisí s o 35 % nižším rizikom vzniku rakoviny prostaty, po zohľadnení potenciálne vplyvných premenných.

Kardiorespiračná zdatnosť je schopnosť srdca a pľúc dodávať kyslík do svalov a orgánov počas fyzickej aktivity.

„Výsledky zdôrazňujú dôležitosť [kardiorespiračnej zdatnosti] pre riziko rakoviny prostaty, ktoré bolo náročné určiť pomocou štúdií v jednom časovom bode,“ píšu autori štúdie.

„Zlepšenie [kardiorespiračnej zdatnosti] u dospelých mužov by sa malo podporovať a môže znížiť riziko rakoviny prostaty,“ dodali.

Štúdia bola publikovaná 30. januára v British Journal of Sports Medicine (1). Zlepšenie srdcovej kondície len o 3 % môže znížiť riziko rakoviny prostaty o 35 %.

Ako znížiť riziko rakoviny prostaty

Nové zistenia sú v súlade s výskumom (2), ktorý ukazuje, že pravidelná fyzická aktivita je spojená s nižším rizikom vzniku iných druhov rakoviny, vrátane rakoviny prsníka, hrubého čreva a obličiek.

Súvislosť s rakovinou prostaty je však menej jasná, píšu autori nového článku.

Aby lepšie pochopili túto súvislosť, skúmali údaje o 57 652 mužoch zo švédskej databázy hodnotenia profilu pracovného zdravia za obdobie rokov 1982 až 2019.

To zahŕňalo informácie o fyzickej aktivite mužov; životný štýl; vnímané zdravie; merania výšky a hmotnosti, ktoré sa použili na výpočet indexu telesnej hmotnosti (BMI).

Všetci muži mali tiež aspoň dva testy kardiorespiračnej zdatnosti, ktoré zahŕňali jazdu na stacionárnom bicykli. Tento test meria množstvo spotrebovaného kyslíka, keď človek cvičí s maximálnym úsilím.

Počas priemerného obdobia sledovania 7 rokov bolo zvýšenie absolútnej kardiorespiračnej zdatnosti spojené s 2 % nižším rizikom vzniku rakoviny prostaty.

Stalo sa tak po tom, čo vedci vzali do úvahy ďalšie faktory, ktoré by mohli potenciálne ovplyvniť riziko rakoviny prostaty, vrátane veku, úrovne vzdelania, roku vykonania testu, BMI a stavu fajčenia.

Nenašla sa však žiadna súvislosť medzi zmenou kardiorespiračnej zdatnosti a rizikom úmrtia na rakovinu prostaty.

Vedci ďalej rozdelili mužov do troch skupín podľa toho, či zvýšili svoju kardiorespiračnú zdatnosť o 3 % alebo viac; znížili svoju kondíciu o 3 % alebo viac; alebo zostali približne rovnaké. Ide o relatívnu zmenu kondície.

Muži, ktorých kondícia sa zlepšila v priemere o 3 % alebo viac ročne, mali o 35 % menšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny prostaty, keď vedci vzali do úvahy všetky ostatné faktory.

Koľko cvičenia je potrebného na získanie tohto druhu kardio stimulácie? Výskum (3) ukazuje, že človek môže zlepšiť svoju kardiorespiračnú kondíciu až o 16% tým, že bude vykonávať určité cvičebné programy po dobu jedného roka alebo menej.

Čo vás vystavuje riziku rakoviny prostaty

Keď výskumníci zoskupili mužov na základe kardiorespiračnej zdatnosti počas ich prvého testu cyklu, výsledky boli štatisticky významné len pre skupinu, ktorá začínala so strednou úrovňou zdatnosti.

To ukazuje, že existuje jasná súvislosť medzi zlepšenou kondíciou a nižším rizikom rakoviny prostaty pre túto skupinu - v tomto prípade je to v priemere o 15 % nižšie riziko.

Neznamená to však, že zdatnejší alebo menej zdatní muži nebudú mať prospech z posilňovania kardia, len to, že údaje zo štúdie nemôžu povedať ani jedno ani druhé.

Výsledky štúdie treba vnímať s určitou opatrnosťou. Po prvé, je to pozorovacia štúdia, takže nemôže ukázať príčinu a následok.

Iné faktory - najmä genetika - hrajú hlavnú úlohu pri určovaní rizika vzniku rakoviny prostaty u človeka, ako aj jeho kardiorespiračnej zdatnosti, píšu vedci.

Odborný asistent klinickej radiačnej onkológie na Sylvester Comprehensive Cancer Center na University of Miami Miller School of Medicine, tiež poukázal na to, že muži, ktorí začínali s vyššou kardiorespiračnou zdatnosťou, mali nižší index telesnej hmotnosti (BMI), pravdepodobne nikdy nefajčili, cvičili častejšie počas týždňa a boli mladší ako ostatné skupiny.

Tieto rozdiely od ostatných skupín by mohli ovplyvniť ich riziko rakoviny prostaty, ako aj ich kardiorespiračnú zdatnosť.

Okrem toho bol priemerný vek účastníkov štúdie 41 rokov. Na porovnanie, priemerný vek, keď je u mužov prvýkrát diagnostikovaná rakovina prostaty, je podľa American Cancer Society 67 rokov (4).

„Vediac, že ide o nízkorizikovú skupinu pre rakovinu prostaty, musíme mať iné očakávania, ako možno túto štúdiu aplikovať na priemerného muža“.

„Napríklad rakovina prostaty diagnostikovaná vo veku 36 rokov sa bude pravdepodobne správať inak ako rakovina diagnostikovaná vo veku 86 rokov, pokiaľ ide o jej agresivitu a pôvod.

Budúci výskum o tom, prečo lepšia kondícia znižuje riziko rakoviny

Aj keď má štúdia obmedzenia, poskytuje dodatočnú podporu pre výhody kardiorespiračnej zdatnosti - ktorá okrem nižšieho rizika určitých druhov rakoviny zahŕňa aj nižšie riziko srdcového infarktu a mozgovej príhody.

Napriek tomu je potrebný ďalší výskum, aby sme pochopili, prečo muži, ktorí si zlepšili kondíciu, mali nižšie riziko rakoviny prostaty.

"Čo vlastne predstavuje zmena [kardiorespiračnej zdatnosti], ktorá by mohla ovplyvniť riziko rakoviny?" Vedci poukázali na to, že premenná kondícia je niekedy zástupcom iných, priamejších faktorov.

"Musíme identifikovať niečo merateľné, čo môže viesť k zníženiu rizika rakoviny prostaty".

Mali napríklad muži, ktorí zlepšili svoju kardiorespiračnú kondíciu, prístup k zdravšiemu jedlu a komunite, ktorá podporovala zdravé správanie? Alebo boli zahrnuté aj iné faktory, ktoré znížili riziko rakoviny prostaty a zároveň zlepšili kardiorespiračnú zdatnosť mužov?

"Aj keď táto štúdia mala pôsobivú veľkosť populácie a silnú dôveryhodnosť, zostalo opäť viac otázok ako odpovedí". Ale to nie je vôbec zlé.

Výskumná skupina, s ktorá je zapojená na University of Miami Miller School of Medicine, sa snaží identifikovať stravovacie správanie alebo opatrenia súvisiace so zložením tela, ktoré by mohli predpovedať, kto má vyššie riziko vzniku rakoviny prostaty a ako dobre sa mu darí pri liečbe.

"Pre pacientov nie je veľa vecí, ktoré môžu urobiť, aby ovplyvnili výsledky rakoviny prostaty". "Takže identifikácia rizikového faktora, ktorý je možné zmeniť, by mohlo zmeniť hru."

Súhrn

Výskum ukázal, že fyzická aktivita je spojená s nižším rizikom niektorých druhov rakoviny, ako je rakovina prsníka, hrubého čreva a obličiek. Súvislosť s rakovinou prostaty je však menej jasná.

Na pochopenie tohto spojenia výskumníci skúmali údaje o viac ako 57 000 mužoch a zistili, že tí, ktorí zlepšili svoju kardiorespiračnú kondíciu, zaznamenali zníženie rizika rakoviny prostaty. Nebola pozorovaná žiadna podobná súvislosť s rizikom úmrtia na rakovinu prostaty.

Štúdia je pozorovacia, takže nemôže ukázať príčinu a následok. Pri určovaní rizika rakoviny prostaty a kardiorespiračnej zdatnosti u mužov zohrávajú úlohu aj iné faktory, najmä genetika.

 

© AUTORSKÉ PRÁVA K ČLÁNKU VYHRADENÉ. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIS NATURA s.r.o.

 

Referencie:

1. https://bjsm.bmj.com/content/early/2024/01/03/bjsports-2023-107007
2. https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/obesity/physical-activity-fact-sheet
3. https://journals.lww.com/acsm-msse/fulltext/2004/05001/effect_of_controlled_endurance_exercise_training.676.aspx
4. https://www.cancer.org/cancer/types/prostate-cancer/about/key-statistics.html

Našli ste nejakú chybu? Dajte nám vedieť!

    menu