Melatonín je hormón, ktorý produkuje epifýza, malá žľaza v mozgu, ktorá pomáha kontrolovať spánok a cykly prebudenia. Svetlo a naše vnútorné hodiny kontrolujú množstvo melatonínu, ktoré naše telo robí. Počas zimnej doby, kedy slnko zapadá skoro, sa aj naše vnútorné hodiny, ktoré riadia náš prirodzený spánkový cyklus a hodiny bdenia menia. Táto zmena môže viesť k symptómom sezónnej afektívnej poruchy (SAD), zimnej depresii alebo k problémom so zaspávaním a spánkom.

Melatonín pomáha zvyšovať celkový čas spánku u ľudí trpiacich príležitostnými problémami so spánkom alebo zmenou dĺžky spánku. Na rozdiel od liekov na spanie, melatonín nezasahuje do spánku REM - hlbších fáz spánku. Ak je fáza spánku REM nedostatočná, mozgová funkcia metabolizmus a imunitná funkcia môžu byť ovplyvnené.

V štúdii zverejnenej v roku 2013 sa ukázalo, že melatonín má aj pozitívne účinky na primárne poruchy spánku. Patria medzi ne syndróm nepokojných nôh, porucha pohybov periodickej končatiny (PLMD), poruchy dýchania súvisiace so spánkom (chrápanie, dýchavičnosť, spánková apnoe) a narkolepsia (1).

Referencie:

1. Ferracioli-Oda E, Qawasmi A, Bloch MH. Meta-analysis: melatonin for the treatment of primary sleep disorders.PLoS One. 2013;8(5):e63773.