Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Žiadne produkty v košíku.

Zdravie iba z prírodných zdrojov!

Zdravotné výhody Ginkgo Biloba

18.05.2024

Ginkgo biloba je prastarý rastlinný extrakt, ktorý sa v Číne používa na liečenie rôznych zdravotných ťažkostí už tisíce rokov. Na čo je dobré ginko biloba?

Bola široko študovaná ako protizápalová bylina pre jej účinky na tvorbu krvných doštičiek a podporu krvného obehu.

Podľa súčasného výskumu môžu prínosy ginkga biloby zahŕňať (1) zlepšenie kognitívnych funkcií, pozitívnu náladu, zvýšenú energiu, zlepšenie pamäti a zníženie symptómov spojených s viacerými chronickými ochoreniami.

Ginkgo biloba (vedecký názov Salisburia adiantifolia) je prírodný výťažok z listov ginka čínskeho, nazývaného aj strom panny.

EGb761 a GBE sú vedecké termíny pre štandardizovaný extrakt z rastliny ginkgo biloba zelená, ktorý sa často uvádza pre svoje účinky na zlepšenie mozgovej činnosti. V minulosti sa používal ako prírodný liek proti ADHD, ako liek na liečbu demencie a podobne.

Ginko sa už desaťročia skúma vo Francúzsku, Nemecku a Číne. A hoci čínska bylinná medicína využíva sušené listy aj semená ginkga, dnes sa klinické štúdie zameriavajú na účinnosť štandardizovaného tekutého extraktu ginkgo biloba vyrobeného zo sušených zelených listov rastliny.


Ginkgo Biloba Forte 120 mg Webber Naturals | výživový doplnok | vitamín

Čo robí ginkgo takým silným?

Podľa tradičnej čínskej medicíny a súčasných klinických štúdií je ginkgo biloba bezpečné, účinné a prospieva telu mnohými spôsobmi, pretože má ochranné účinky (2) proti poškodeniu mitochondrií a oxidačnému stresu. Môže pomôcť znížiť zápal a poškodenie voľnými radikálmi, dve základné príčiny najbežnejších zdravotných stavov.

Tento extrakt obsahuje dve hlavné zložky, flavonoidy a terpenoidy, ktoré majú silné antioxidačné vlastnosti (3). Verí sa, že tieto môžu pomôcť spomaliť progresiu chorôb súvisiacich s vekom tým, že zabránia poškodeniu tkanív, buniek a DNA.

Môže chrániť a zlepšovať kognitívne zdravie

Výskumy ukazujú (4), že ginkgo môže pomôcť chrániť pred kognitívnym poškodením a podporovať funkciu mozgu (5), najmä u ľudí s Alzheimerovou chorobou, demenciou alebo cievnymi problémami spôsobenými mozgovým infarktom (strata prietoku krvi do ciev v mozgu).

Podľa správy (6) v International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology je táto bylina „v súčasnosti najviac skúmaným a prijímaným rastlinným liekom na kognitívne poruchy a Alzheimerovu chorobu.

Je dokonca užitočný pri liečbe cerebrálnej nedostatočnosti – stavu charakterizovaného (7) chronicky nízkou koncentráciou, zmätenosťou, zníženou fyzickou výkonnosťou, únavou, bolesťami hlavy a zmenami nálady.

Mnohé z prínosov ginkgo biloby, ktoré posilňujú mozog a ktoré vedci objavili, spočívajú v tom, že je účinným protizápalovým účinkom, ktorý zvyšuje antioxidačnú aktivitu, znižuje oxidačný stres a zlepšuje krvný obeh.

Ďalšou teóriou je, keďže môže pomôcť zvýšiť príjem glukózy (rozštiepeného cukru) mozgovými bunkami, má potenciál zlepšiť prenos nervových signálov zodpovedných za pamäť, náladu, dokončenie úloh, reguláciu srdcového tepu a zdravie očí.

Klinická štúdia z roku 2017 vykonaná v siedmich nemocniciach preukázala (8), že extrakt z ginkga biloby v kombinácii s liečbou aspirínom znížil kognitívne a neurologické deficity po akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhode. Testy ukázali, že tí, ktorí používali extrakt, dosiahli výrazne vyššie skóre v kognitívnych hodnoteniach, čo naznačuje zlepšenie kognície v porovnaní s kontrolami.

V inej štúdii výskumníci testovali účinky ginkga na duševnú výkonnosť zdravých dospelých počas obdobia štyroch týždňov. Zistili (9) významné rozdiely v sebahodnotení duševného zdravia a kvality života v porovnaní so skupinou s placebom. Skupina užívajúca ginkgo mala lepší motorický výkon a emocionálne zdravie a nehlásila žiadne známe vedľajšie účinky alebo intoleranciu vyvolané liekmi. Celkovo neboli počas štúdie pozorované žiadne závažné nežiaduce udalosti.

Môže zlepšiť príznaky demencie a Alzheimerovej choroby

Aj keď nejde o úplný liek, celková vedecká literatúra naznačuje (10), že je možné, že ginkgo biloba prospieva dospelým s demenciou alebo Alzheimerovou chorobou. V prehľade systematických prehľadov z roku 2016 uverejnenom v časopise Frontiers in Aging Neuroscience sa dospelo k záveru (11), že "existujú jasné dôkazy podporujúce účinnosť GBE pri miernych kognitívnych poruchách a demencii, zatiaľ čo otázka účinnosti na prevenciu kognitívneho poklesu je stále otvorená".

Väčšina štúdií skúmala účinky ginka na zníženie príznakov Alzheimerovej choroby u pacientov, ktorí už podstupujú štandardnú liečbu liekmi s inhibítormi cholínesterázy (ChEI). Keď sa však porovnávali skupiny pacientov s Alzheimerovou chorobou, ktorí užívali dodatočnú suplementáciu ginkom, so skupinami, ktoré neužívali kombinovanú liečbu ginkom počas obdobia najmenej jedného roka, zaznamenali sa významné rozdiely v kognícii aj v kvalite života (12).

Môže pomôcť v boji proti úzkosti

V jednej vysokokvalitnej klinickej štúdii sa zistilo (13), že vyššia dávka (až 480 miligramov) ginkgo biloby znížila do konca štyroch týždňov príznaky generalizovanej úzkosti. Výskumníci zistili, že najvyššia podaná dávka bola mierne účinnejšia a že zníženie príznakov dosiahlo štatistickú významnosť až po uplynutí celého štvortýždňového obdobia.

Zdá sa však, že táto bylina nemá vplyv na depresiu alebo iné poruchy nálady. Zvyšuje však účinnosť liečby jedného závažného duševného ochorenia, ale k tomu sa ešte dostaneme.

Môže bojovať proti príznakom PMS

Niektoré prvé výskumy ukázali pozitívne účinky užívania ginka na zníženie príznakov PMS - ako sú výkyvy nálad, bolesti hlavy, úzkosť, únava a bolesť svalov.

V jednej štúdii z roku 2008 uverejnenej v časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine sa porovnávali (14) účinky ginkgo biloby v dvoch skupinách žien, ktoré mali podobnú závažnosť príznakov PMS.

Po šesťmesačnej intervencii s ginkom došlo k výraznému zníženiu celkovej závažnosti fyzických a psychických príznakov v skupine užívajúcej 40 miligramov extraktu z ginka denne aj v skupine užívajúcej placebo; v skupine užívajúcej ginkgo (23,7 %) však došlo k zlepšeniu vo vyššom percente v porovnaní s placebom (8,7 %).

Staršia klinická štúdia z roku 1993 (15) zistila podobné výsledky. Zatiaľ čo príznaky boli rovnaké v skupine s placebom oproti testovanej skupine, na konci sa u všetkých účastníkov užívajúcich ginkgo bilobu výrazne znížili príznaky PMS, čo sa v skupine s placebom neprejavilo.

Môže pomôcť udržať zdravie očí

Aj keď je potrebné získať viac dôkazov, zdá sa, že ginkgo je prospešné pre zdravie očí. V Cochranovom prehľade sa skúmali výsledky tejto byliny pri znižovaní rizika vekom podmienenej makulárnej degenerácie vďaka jej faktorom aktivujúcim krvné doštičky a prevencii poškodenia membrán spôsobeného voľnými radikálmi.

Zatiaľ neexistuje veľa výskumov, ale doterajšie výsledky naznačujú (16), že ginkgo biloba môže zlepšiť zrak.

Ďalším neočakávaným prínosom by mohla byť schopnosť ginka znížiť príznaky ružového oka. Ružové oko, známe aj ako konjunktivitída, je infekcia, ktorá môže byť spôsobená vírusmi alebo baktériami a často sama vymizne do 10 dní. V porovnaní s placebovými očnými kvapkami kvapky s výťažkom z ginkgo biloby znížili príznaky (17) ružového oka spôsobeného alergiou.

Môže pomôcť pri prevencii alebo liečbe ADHD

Jedna štúdia naznačuje, že ginkgo biloba môže byť do určitej miery účinná pri znižovaní príznakov ADHD u detí. Každé dieťa v skupine 50 detí s diagnózou ADHD dostávalo denne až 120 miligramov ginka, čo malo za následok (18) nižšie hodnotenie príznakov ADHD.

Doplnok však neprekonal metylfenidát (Ritalin), čo naznačuje potrebu budúcich štúdií s vyššími dávkami.

Mohlo by zlepšiť libido

Výsledky sú zatiaľ trochu rozporuplné, ale zdá sa, že ginkgo biloba má určitý vplyv na libido, pretože pomáha efektívnejšiemu prietoku krvi a uvoľňuje hladké svalové tkanivo.

Zaujímavé je, že zatiaľ najvýznamnejším výsledkom bol potenciál na liečbu sexuálnej dysfunkcie vyvolanej psychotropnými liekmi používanými na liečbu depresie - konkrétne SSRI. V prvej otvorenej klinickej štúdii ginkgo biloba zlepšila (19) sexuálne funkcie (najmä u žien) u osôb, ktoré neboli schopné výkonu v dôsledku vedľajších účinkov SSRI.

Pomáha liečiť migrény

U mladších jedincov, ktorí trpia migrénou s aurou alebo bez nej, môže ginkgo biloba pomôcť zbaviť sa migrény, vrátane zníženia frekvencie a závažnosti. Prvotná štúdia sledujúca tieto účinky zistila (20), že na pozorovanie výrazných zmien boli potrebné približne tri mesiace. V ďalších mesiacoch sa zlepšenia naďalej zvyšovali.

Ďalšia štúdia, táto publikovaná v roku 2009, zaznamenala rovnaké zmeny u žien s aurou popri migréne. Výskumníci podávali pacientom kombináciu ginkgo biloba, vitamínu B2 a koenzýmu Q10 celkovo štyri mesiace (po dvoch mesiacoch, počas ktorých ľudia vysadili svoje doterajšie lieky).

Migrény s aurou úplne vymizli (21) u viac ako 42 % účastníkov štúdie do konca štvrtého mesiaca, zatiaľ čo u ostatných účastníkov došlo k čiastočnému zlepšeniu príznakov.

Môže zmierniť príznaky výškovej choroby

Hoci nie je jasné prečo, opakovane sa ukázalo (22), že ginkgo biloba znižuje príznaky (23) akútnej horskej choroby, ak sa užíva pred výstupom. Tieto výsledky sú najkonzistentnejšie, keď subjekty užívajú 240 miligramov až päť dní pred horským výstupom.


Ginkgo Biloba 60 mg Webber Naturals | výživový doplnok | vitamín

Môže zlepšiť kvalitu spánku

Vo viacerých prípadoch sa zdá, že ginkgo môže pomôcť zlepšiť kvalitu spánku bez toho, aby ovplyvnilo funkciu REM. Tento prínos sa pripisuje (24) jeho antioxidačnej aktivite. U ľudí, ktorí sú zdraví, ale nemôžu spať, môže 240 miligramov ginkgo biloby denne zvýšiť subjektívnu kvalitu spánku.

Ginkgo biloba najvýraznejšie zlepšuje spánok u tých, ktorí strácajú spánok pri užívaní trimipramínu (25), populárneho antidepresíva.

Môže bojovať proti fibromyalgii

Niektoré štúdie zistili (26), že spoločné užívanie CoQ10 a ginka zlepšilo kvalitu života ľudí s diagnózou fibromyalgia, poruchou nervového systému, ktorá môže spôsobovať únavu, bolesti hlavy, problémy so spánkom, úzkosť a depresiu.

Môže podporovať zdravie srdca

Niektoré štúdie, ktoré zahŕňali ľudí s vysokým rizikom srdcových ochorení, zistili, že u pacientov užívajúcich ginkgo biloba sa znižuje hromadenie aterosklerotického plaku (ktorý vedie k arterioskleróze), ako aj oxidácia hladiny LDL cholesterolu.

Zdá sa, že hlavným prínosom užívania tejto byliny pre zdravie srdca je jej vynikajúca antioxidačná schopnosť - užívanie doplnku zvyšuje aktivitu (27) niektorých z najsilnejších antioxidantov v tele, superoxiddismutázy a glutatiónu.

Ďalšou výhodou je, že zrejme zvyšuje hladinu (28) cirkulujúceho oxidu dusnatého, zlúčeniny zodpovednej za rozširovanie ciev a podporu zdravého krvného obehu.

Zvyšuje účinnosť liečby schizofrénie

Aj keď sa tento účinok nepovažuje za významný, zdá sa, že ginko účinne znižuje pozitívne a negatívne príznaky schizofrénie, ak sa používa ako prídavné (29) (aditívne) liečivo k antipsychotickým liekom.

Môže tiež pomôcť zlepšiť reakcie (30) na tieto lieky u pacientov považovaných za "rezistentných na liečbu". Dávky sa v rôznych štúdiách testujúcich tento účinok pohybujú od 240 do 360 miligramov denne.

 

© AUTORSKÉ PRÁVA K ČLÁNKU VYHRADENÉ. Akékoľvek kopírovanie, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu VIS NATURA s.r.o.

 

Referencie

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6513461/
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11665866
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5758353/
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22840457
5. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hup.470020305/abstract
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24548724
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1381419/
8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29507779/
9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14602503
10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679686/
11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5138224/
12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24548724
13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16808927
14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19678774
15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8235261
16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0011178/
17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19396774
18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19815048
19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9611693
20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3084934/
21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19415441
22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19364166
23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18076292
24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11518478
25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11302564
26. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12025528/
27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17397850
28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18446847
29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16401239
30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11775047

Našli ste nejakú chybu? Dajte nám vedieť!

    menu